bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion

Datorintroduktion för D1, 1 poäng, period 1 05/06

Datorintroduktionen är den första delen av kursen Introduktion till datalogi (2D1345). Kursen ger en introduktion till datorsystem och vanligt förekommande verktyg som används på D-linjen. Kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på institutionen för Numerisk analys och datalogi med syfte att ge en introduktion till ämnet datalogi.

Senaste nytt

2005-10-11
I vänstermenyn finns det nu information om restredovisning av laborationer som inte hunnits med under ordinarie laborationstillfällen.

Alla nyheter

Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2005-10-11