bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Nada / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion

Restredovisning

Obs! Tidigare utannonserad möjlighet till restredovisning i påsk- och augustiperioderna har ersatts av möjligheten att redovisa i samband med vanliga INDA-laborationer eller genom överenskommelse med kursledaren.

Här kan du läsa om hur du gör för att redovisa laborationer som inte hunnits med under ordinarie laborationstillfällen.

Tillvägagångssätt

Du bokar ett 10 minuter långt redovisningspass (se nedan). Precis som under redovisningarna vid de ordinarie labbtillfällena förväntar vi oss att du på avtalad tid är inloggad och ger en väl förberedd presentation av vad du gjort. Assistenten kommer därefter att kontrollera dina kunskaper med en uppgift eller några frågor.

OBS! Det är vettigt att vara väl påläst vid restredovisningen. Restredovisningarna har ett tidspressat schema och någon buffert finns ej. Blir du underkänd måste du komma tillbaka vid nästa restredovisningstillfälle. Detsamma gäller om du inte passar tiden. Efter det sista redovisningstillfället i omtentaperioden i augusti 2005 måste du göra om hela labbkursen om du inte hunnit bli färdig.

Bokning av redovisningstid

Restredovisning är möjlig vid följande tillfällen:

 • 2004-10-18, klockan 08.00-11.00, sal Grå (extrainsatt tillfälle)
 • 2005-04-XX, ersätts av vanliga INDA-laborationer eller av redovisning enligt överenskommelse med kursledaren
 • 2005-08-XX, ersätts av vanliga INDA-laborationer eller av redovisning enligt överenskommelse med kursledaren

Vi använder oss av ett bokningssystem så att ni vet exakt när ni skall redovisa. SimaManager kommer ej att användas.

En förutsättning för att du skall kunna boka en redovisningstid är att du är inloggad på serverdatorn my:

dator:~>telnet my
och att du har laddat modulen resultat:
my:~>module add resultat
(resultat är redan laddad om du gjort course join inda04).

Du bokar din redovisningstid genom att ge kommandot bok new inda04 och svarar på frågorna som kommer upp (datum och tid). Det kan se ut så här:

my:~>bok new inda04
ett ögonblick...

BOKNING AV REDOVISNINGSTID
--------------------------
Bokningsbara datum:

  041018 (måndag v43)  

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskat datum (yymmdd) >>> 041018

Bokningsbara tider (10 minuter/redovisning):

 08.00  08.10  08.20  08.30  08.40  08.50 
 09.00  09.10  09.20  09.30  09.40  09.50 

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskad tid (hh.mm) >>> 08.10
Din bokning är nu registrerad

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 18 oktober 2004 klockan 08.10 -
  08.20, sal Grå (eventuell avbokning måste
  ske senast klockan 07.30)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
my:~>

Titta på aktuell bokning

my:~>bok show inda04
sökning sker...

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> måndagen den 18 oktober 2004 klockan 08.10 -
  08.20, sal Grå (eventuell avbokning måste
  ske senast klockan 07.30)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
my:~>

Avbokning av redovisningstid

my:~>bok remove inda04
ett ögonblick...
Avbokningen verkställd
my:~>
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2004-10-18