bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Nada / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion

Föreläsningar

Grundläggande Unix

Roland ElverljungKTHNOCNada

Material från tidigare år:

En dators uppbyggnad

Alexander BaltatzisNada och Joel BrynielssonTCSNada

LaTeX

Lars EngebretsenTCSNada

Matlab

Gerd ErikssonNada

Det här momentet examineras inte för D eftersom att Matlab också lärs ut i en separat kurs. För den intresserade rekommenderas dock laborationen för F. Matlab kommer att användas i många av D-linjens kurser och det är därför nyttigt att bli bekant med programmet redan nu.

Maple

Joel BrynielssonTCSNada
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2004-09-27