bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / Nada / Utbildning / 2D1345 / Datorintroduktion

Assistentinformation

På denna sida finns kompletterande assistentinformation gällande resultatrapportering, utskrift av redovisningslistor och assistentschema. Observera att du som assistent även förväntas ha läst igenom laborationer och utdelade assistentinstruktioner!

Assistentutvärdering

Registrering av resultat

För att registrera godkända laborationer använder vi Nadas resultatrapporteringssystem res:

res report inda04

Tänk på att det kan vara många som vill åt res-filen. Lås den inte i onödan!

Då du loggat in i res får du i tur och ordning ange rapporteringsdatum, typ av resultat, grupp och kolumn.

Rapporteringsdatumet är det datum då laborationen faktiskt godkändes. Bland de tillgängliga typerna av moment skall du välja momentet "intro". Om du vet vilken grupp studenten tillhör kan du välja den så slipper du leta igenom hela årskursen. Kolumn svarar mot den laboration som du skall rapportera. Om du vet att du bara skall rapportera in laboration 2 förenklar du ditt arbete genom att ange kolumn 2.

Möjligheten att registrera resultat på laborationer i datorintroduktionen i res bygger på att din Unix-användare har getts rättigheter att registrera resultat av typen "intro" i kursen "inda04". Kontakta Joel om du stöter på problem med dina rättigheter.

Utskrift av redovisningslistor

Via resultatrapporteringssystemet res kan du få fram listor över studenterna som är lämpliga att notera godkända laborationer på. Så här får du fram en lämplig ifyllningslista för datorintroduktionen:

res -4 -P<skrivare> print inda04 empty Datorintroduktion~`date '+%Y-%m-%d'` 1 2 3 4 5

Eftersom att det ingår i laboration ett att registrera sig på kursen kan du inte räkna med att få ut fullständiga ifyllningslistor förrän under kursens andra vecka. Då skall vi å andra sidan kunna kräva att studenterna finns med i res (för annars borde de ju inte godkänts på laboration ett). Godkänn aldrig en laboration om studenten inte finns med i res!

Assistentschema

Vecka 36-38

Under de tre första veckorna handleder daddorna sina egna n0llegrupper då de är schemalagda enligt ordinarie schema, d.v.s. enligt följande:

.aviLinh Huynh, Martin Henriksson
.bmpDavid Goldea, Mikael Granholm
.comNils Loodin, Patrik Säwenmyr
.datAnna Atmer, Mattis Castegren
.exeJohan Risén, Alexander Korling
.figJohn Almbecker, Oskar Svensson
.gifRichard Hall, Helga Westerlind
.htmlAnders Åstrand, Eskil Andréen
.iniCaroline Bild, Lasse Edlund
.jpgDaniel Norberg, Karin Barkdal
.ko Christopher Smith, Claes Redestad
.logJon Larsson, David Olsson
.mpgMathilde Nord, Klas Flodin

Vecka 39 - LaTeX

Onsdag 2004-09-22 klockan 8-10
Caroline Bild (Gul)
Angelica Diehn (Gul)
Lasse Edlund (Grå)
David Goldea (Grå)
Avin Ismail (Karmosin)
Nils Loodin (Karmosin)
David Olsson (Magenta)
Helga Westerlind (Magenta)
Onsdag 2004-09-22 klockan 15-17
Caroline Bild (Gul)
Angelica Diehn (Gul)
Lasse Edlund (Grå)
David Goldea (Grå)
Richard Hall (Vit)
Avin Ismail (Karmosin)
Nils Loodin (Karmosin)
David Olsson (Magenta)
Helga Westerlind (Magenta)

Vecka 40 - Maple

Onsdag 2004-09-29 klockan 8-10
Caroline Bild (Gul)
Angelica Diehn (Gul)
Lasse Edlund (Grå)
David Goldea (Grå)
Avin Ismail (Karmosin)
Nils Loodin (Karmosin)
David Olsson (Magenta)
Helga Westerlind (Magenta)
Fredag 2004-10-01 klockan 8-10
Caroline Bild (Gul)
Angelica Diehn (Gul)
Lasse Edlund (Grå)
David Goldea (Grå)
Richard Hall (Vit)
Avin Ismail (Karmosin)
Nils Loodin (Karmosin)
David Olsson (Magenta)
Helga Westerlind (Magenta)
Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Uppdaterad 2004-10-11