Nada

Restredovisning

Här kan du läsa om hur du gör för att redovisa laborationer som inte hunnits med under ordinarie laborationstillfällen.

Tillvägagångssätt

Du bokar ett 10 minuter långt redovisningspass (se nedan). Precis som under redovisningarna vid de ordinarie labbtillfällena förväntar vi oss att du på avtalad tid är inloggad och ger en väl förberedd presentation av vad du gjort. Assistenten kommer därefter att kontrollera dina kunskaper med en uppgift eller några frågor.

OBS! Det är vettigt att vara väl påläst vid restredovisningen. Restredovisningarna har ett tidspressat schema och någon buffert finns ej. Blir du underkänd måste du komma tillbaka vid nästa restredovisningstillfälle. Detsamma gäller om du inte passar tiden. Efter det sista redovisningstillfället i omtentaperioden i augusti 2003 måste du göra om hela labbkursen om du inte hunnit bli färdig.

Bokning av redovisningstid

Restredovisning är möjlig vid följande tillfällen: I mån av tid och tillgänglighet går det under sommaren också bra att avtala om en individuell redovisningstid med Joel.

Vi använder oss av ett bokningssystem så att ni vet exakt när ni skall redovisa. SimaManager kommer ej att användas.

En förutsättning för att du skall kunna boka en redovisningstid är att du är inloggad på serverdatorn my:

dator:~>telnet my
och att du har laddat modulen resultat:
knatte:~>module add resultat
(resultat är redan laddad om du gjort course join inda03).

Du bokar din redovisningstid genom att ge kommandot bok new inda03 och svarar på frågorna som kommer upp (datum och tid). Det kan se ut så här:

knatte:~>bok new inda03
ett ögonblick...

BOKNING AV REDOVISNINGSTID
--------------------------
Bokningsbara datum:

  031022 (onsdag v43)

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskat datum (yymmdd) >>> 031022

Bokningsbara tider (10 minuter/redovisning):

  10.00   10.10   10.20   10.30   10.40   10.50
  11.00   11.10   11.20   11.30   11.40   11.50

(RETURN går tillbaka ett steg, ? visar alternativ)

Ge önskad tid (hh.mm) >>> 10.10
Din bokning är nu registrerad

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> onsdagen den 22 oktober 2003 klockan 10.10 - 10.20, sal Grå
  (eventuell avbokning måste ske senast klockan 09.30)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
knatte:~>

Titta på aktuell bokning

knatte:~>bok show inda03
sökning sker...

Bokningar för 740415-XXXX Brynielsson, Joel (joel):

>>> onsdagen den 22 oktober 2003 klockan 10.10 - 10.20, sal Grå
  (eventuell avbokning måste ske senast klockan 09.30)

Observera dock att förseningar ofta förekommer.
knatte:~>

Avbokning av redovisningstid

knatte:~>bok remove inda03

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 19 juli 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>