Nada

Assistentinformation

På denna sida finns kompletterande assistentinformation gällande resultatrapportering, utskrift av redovisningslistor och assistentschema. Observera att du som assistent även förväntas ha läst igenom laborationer och utdelade assistentinstruktioner!

Assistentutvärdering

Registrering av resultat

För att registrera godkända laborationer använder vi Nadas resultatrapporteringssystem res:

res report inda03

Tänk på att det kan vara många som vill åt res-filen. Lås den inte i onödan!

Då du loggat in i res får du i tur och ordning ange rapporteringsdatum, typ av resultat, grupp och kolumn. Rapporteringsdatumet är det datum då laborationen faktiskt godkändes. Bland de tillgängliga typerna av moment skall du välja momentet "intro". Om du vet vilken grupp studenten tillhör (samma som studentens n0llegrupp) kan du välja den så slipper du leta igenom hela årskursen. Kolumn svarar mot den laboration som du skall rapportera. Om du vet att du bara skall rapportera in laboration 2 förenklar du ditt arbete genom att ange kolumn 2.

Möjligheten att registrera resultat på laborationer i datorintroduktionen i res bygger på att din UNIX-användare har getts rättigheter att registrera resultat av typen "intro" i kursen "inda03". Kontakta Joel om du stöter på problem med dina rättigheter.

Utskrift av redovisningslistor

Via resultatrapporteringssystemet res kan du få fram listor över studenterna som är lämpliga att notera godkända laborationer på. Så här får du fram en lämplig ifyllningslista för datorintroduktionen:

res -4 -P<skrivare> print inda03 empty Datorintroduktion~`date '+%Y-%m-%d'` 1 2 3 4 5

Eftersom att det ingår i laboration ett att registrera sig på kursen kan du inte räkna med att få ut fullständiga ifyllningslistor förrän under kursens andra vecka. Då skall vi å andra sidan kunna kräva att studenterna finns med i res (för annars borde de ju inte godkänts på laboration ett). Godkänn aldrig en laboration om studenten inte finns med i res!

Assistentschema

Vecka 36-38

(Schemaläggare: Erik Edstam.)

2003-08-28  15.00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
Asteroids Grå Vit E 5
Bubble Bobble Karmosin Vit E 5
Civilization Magenta Vit E 5
Donkey Kong Sporthallen Spelhallen D 5
Elite Matsalen Spelhallen D 5
Frogger Konsthallen Spelhallen D 5
Golden Axe Musiksalen Spelhallen D 5
2003-08-28  16.00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
H.O.M.M. Grå Vit E 5
IK+ Karmosin Vit E 5
J-Bird Magenta Vit E 5
Kick Off Sporthallen Musiksalen D 5
Lemmings Matsalen Spelhallen D 5
Monkey Island Konsthallen Spelhallen D 5
2003-09-03  15.00 - 18:00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
Asteroids Karmosin Grå E 5
Bubble Bobble Magenta Vit E 5
Civilization Sporthallen Spelhallen D 5
Donkey Kong Musiksalen Konsthallen D 5
Elite Matsalen Spelhallen D 5
Frogger Turkos Violett E 5
Golden Axe Grön Grå E 4/5
2003-09-04  15.00 - 17:00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
H.O.M.M. Karmosin Grå E 5
IK+ Magenta Vit E 5
J-Bird Matsalen Spelhallen D 5
Kick Off Konsthallen Spelhallen D 5
Lemmings Spelhallen   D 5
Monkey Island Gul Grön E 4
2003-09-10  15.00 - 18:00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
H.O.M.M. Karmosin Grå E 5
IK+ Magenta Vit E 5
J-Bird Matsalen Spelhallen D 5
Kick Off Konsthallen Spelhallen D 5
Lemmings Spelhallen Musiksalen D 5
Monkey Island Röd Grön E 4
2003-09-11  15.00 - 17:00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
Asteroids Grå Vit E 5
Bubble Bobble Karmosin Vit E 5
Civilization Magenta Vit E 5
Donkey Kong Konsthallen   D 5
Elite Matsalen   D 5
Frogger Grön Gul E 4
Golden Axe Gul   E 4
2003-09-17  15.00 - 18:00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
Asteroids Karmosin Vit E 5
Bubble Bobble Magenta Vit E 5
Civilization Grå Vit E 5
Donkey Kong Matsalen Spelhallen D 5
Elite Konsthallen Musiksalen D 5
Frogger Spelhallen   D 5
Golden Axe Sporthallen Spelhallen D 5
2003-09-18  15.00 - 17:00
N0llegrupp Primär sal Sekundär sal Hus Plan
H.O.M.M. Röd Grön E 4
IK+ Orange Grön E 4
J-Bird Gul Grön E 4
Kick Off Karmosin Vit E 5
Lemmings Magenta Vit E 5
Monkey Island Grå Vit E 5
Det jag har som förslag är att lägga labbarna som ett
varannan-vecka-system om detta inte är alltför krångligt, eftersom
detta minimerar frånvaron från egna föreläsningar både för D2 och D3
då dessa har föreläsningar parallellt med onsdagstiden.

Detta skulle ge följande:

3/9 A-G
4/9 H-M

10/9 H-M
11/9 A-G

17/9 A-G
18/9 H-M

...där grupp A-G innebär...

David Goldea D2
Mathilde Nord D2
Erik Gustafson D2
Nils Loodin D2
Anna Atmer D3
Jonas Forslund D2
Johan Björling D3
Vladimir Bogodist D3
Gustav Broberg D3
Daniel Norberg D2
Angelica Diehn D2
Christopher Smith D3
Andreas Mattsson D4
Oskar Uddenberg D2

...och H-M innebär...

Håkan Elvers D5
Johan Risén D2
Mattis Castegren D3
Henrik Fräsén D2
John Almbecker D2
Linh Huynh D2
Richard Hall D2
Caroline Bild D2
Tobias Hjelm D3
Björn Leffler D2
Anton Wredlert D3
Leo Giertz D2

...och utöver detta, för att täcka upp luckor finns...

Erik Edstam D3
Mike Kushner D3
Karin Björkman D5
Andreas Holmén D5
Robin Hagblom D3
Max Thoursie D4
Ian Delahorne D2
Christian Avemark D2
Joakim Elgestad D4

Vecka 39 - Maple

Onsdag 24/9 klockan 15-18

Angelica Diehn
Vladimir Bogodist
Max Thoursie
Erik Gustafson
Nils Loodin
Gustav Broberg
Jonas Forsslund
David Goldea

Torsdag 25/9 klockan 15-17

Angelica Diehn (Konsthallen)
Vladimir Bogodist (Konsthallen)
Max Thoursie (Matsalen)
Erik Gustafson (Gul)
Nils Loodin (Grön)
Gustav Broberg (Grå)
Jonas Forsslund (Karmosin)
David Goldea (Karmosin)
Henrik Fräsén (Magenta)
Daniel Norberg (Magenta)
Tobias Hjelm (Vit)

Vecka 40 - LaTeX

Onsdag 1/10 klockan 15-18

Angelica Diehn (Sporthallen)
Vladimir Bogodist (Konsthallen)
Max Thoursie (Matsalen)
Erik Gustafson (Musiksalen)
Nils Loodin (Grön)
Gustav Broberg (Grå)
Jonas Forsslund (Karmosin)
David Goldea (Karmosin)
Henrik Fräsén (Magenta)
Daniel Norberg (Magenta)
Tobias Hjelm (Vit)

Torsdag 2/10 klockan 15-17

Angelica Diehn (Konsthallen)
Vladimir Bogodist (Konsthallen)
Max Thoursie (Matsalen)
Erik Gustafson (Gul)
Nils Loodin (Grön)
Gustav Broberg (Grå)
Jonas Forsslund (Karmosin)
David Goldea (Karmosin)
Henrik Fräsén (Magenta)
Daniel Norberg (Magenta)
Tobias Hjelm (Vit)

^ Upp till aktuell information.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 oktober 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>