Nada

Denna sida: Separata sidor:

Datorintroduktion för D1, 1 poäng, period 1 03/04

Datorintroduktionen är den första delen av kursen Introduktion till datalogi (2D1345). Kursen ger en introduktion till datorsystem och vanligt förekommande verktyg som används på D-linjen. Kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på institutionen för Numerisk analys och datalogi med syfte att ge en så bra introduktion som möjligt till ämnet datalogi.

Välkommen till datorintroduktionens webbsida. Informationen på denna sida kommer att uppdateras under kursens gång och är den enda informationskanal lärarna kommer att använda för att nå ut till teknologerna. Ha därför som vana att titta på kursens webbsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Senaste nytt

2003-12-04
Nu är restredovisningstiden i omtentaperioden i april schemalagd och kan bokas.
2003-10-01
2003-09-26
Här finns information om restredovisning av laborationer som inte hunnits med under ordinarie laborationstillfällen.
2003-09-16
Föresläsningsmaterialet har uppdaterats med bilder från föreläsningen om en dators uppbyggnad.
2003-09-15
Föreläsningen vecka 39 (måndag 22/9 klockan 11-12) är inställd.
2003-09-08
P.g.a. sjukdom uteblev dagens föreläsning om Nadas datormiljö och ersättes av föreläsningen om Maple. Kursen fortsätter som vanligt, men dessa två föreläsningar har nu alltså bytt plats.
Föresläsningsmaterialet har uppdaterats med länkar till OH-bilder och exempelkod från föreläsningen om Maple och MATLAB.
2003-09-05
Fotografierna på alla nyantagna som var med på fotograferingen under introduktionsveckorna finns nu inlagda och nås via länk från typhemsidan eller med kommandot xfinger <användarnamn> på Nadas Unixsystem. Max Thoursie hjälper till vid problem med bilderna.
2003-09-02
OH-bilder och pekare till mer information från Unix-föreläsningen finns här.
Det grafiska veckoschemat har uppdaterats med gruppindelning för laborationerna.
2003-08-29
Nu fungerar resultatrapporteringssystemet res igen (hoppas vi). Välkommen att registrera dig på kursen! Felet hade att göra med det nya operativsystemet Solaris 9 som Nada installerat under sommaren.
2003-08-28
Här finns de OH-bilder Joel visade vid dagens kursintroduktion i Q1.
Just nu finns ingen bra lösning på problemet med resultatrapportering. Vi jobbar för högtryck med att få fram en lösning och ber om ursäkt för det inträffade.

Kursupplägg

Datorintroduktionen utgör en del av den större kursen Introduktion till datalogi (2D1345), men genomförs som en egen fristående kurs under läsårets fem första veckor. De fem kursveckorna delas i sin tur upp i följande fem kursmoment:
v.36
Föreläsning och laboration: Unix
v.37
Föreläsning: Maple (OBS! Denna föreläsning har tidigarelagts och gavs som ersättning för den andra Unixföreläsningen som tyvärr utgår ur kursen.)
Laboration: Nadas datormiljö
v.38
Föreläsning: En dators uppbyggnad
Laboration: World Wide Web - gör din egen hemsida
v.39
OBS! P.g.a. sjukdom och schemakrock utgår föreläsningen om Nadas datormiljö. Stoffet i denna föreläsning har ni redan hunnit tillämpa i laboration två.
Laboration: Maple
v.40
Föreläsning och laboration: LaTeX
Varje kursmoment/kursvecka består i sin tur av en entimmes föreläsning och en datorlaboration. Undantaget från detta är kursens tredje vecka där laborationen inte hänger ihop med föreläsningen. Laborationerna görs enskilt och utgör examination på kursen. Examination sker genom muntlig redovisning för assistent i datorsal.

De två första veckorna av kursen syftar till att ge studenten tillräcklig kunskap om Nadas Unixsystem för att skapa en god grund för vidare datalogiundervisning. Den vanliga undervisningen i Introduktion till datalogi (2D1345) förutsätter att studenten är väl förtrogen med Nadas Unixsystem.

Lärare

Kursledare är Joel Brynielsson, joel@nada.kth.se, som sitter i rum 1443 på plan 4 på Nada, Osquars backe 2, telefon 08-790 68 09.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en kursbunt med följande innehåll: Kursbunten kostar 60 kronor och finns att köpa antingen på Nadas studentexpedition eller hos studenter i datasektionens mottagning som har möjlighet att kvittera ut och sälja kursbuntar till nyantagna.

Schema

På kursens webbsida finns ett grafiskt schema som visar vilka delar av det centrala schemat för Introduktion till datalogi (2D1345) som ingår i datorintroduktionen.

Till labbpassen görs en gruppindelning som baseras på gruppindelningen under mottagningen. Tilldelning av labbtider presenteras i det grafiska schemat på kursens webbsida. Laborationerna görs i salar som rymmer ett visst antal datorer och därför är det viktigt att du labbar då du är schemalagd. Väljer du att labba på någon annans labbtid får du tillgång till dator i mån av plats.

Terminalövningar

Två timmar i veckan har du schemalagd tid i datorsal då du har möjlighet att ställa frågor och redovisa. Under laboration 2 kommer kösystemet SimaManager att läras ut och användas. Innan dess är det handuppräckning som gäller.

Troligen hinner du inte göra allt ditt arbete under labbpassen utan måste även arbeta på egen hand under icke schemalagd tid. Börja gärna labba redan innan det schemalagda labbpasset.

Förutom den schemalagda tiden finns även allmän handledare tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kursregistrering

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin inda03

på någon av Nadas Unixdatorer.

Du bör också ge kommandot

course join inda03

Detta kommando gör tre saker:

När du är helt klar med kursen ger du kommandot

course leave inda03

för att återställa allt.

Resultat

När du är inloggad på någon av Nadas Unixdatorer kan du se vilka kursmoment du är godkänd på genom att ge kommandot

res show inda03

Examination

Godkänd labbkurs ger en högskolepoäng med betyget G. Laborationerna skall göras enskilt. Laborationerna är tänkta att redovisas den vecka de är schemalagda. Vid kö prioriteras redovisningar av laborationen som hör till det aktuella laborationstillfället. För att få redovisa din sista laboration måste du först ha kursutvärderat.

Förutom vid de ordinarie laborationstillfällena ges möjlighet till redovisning av laborationer som inte hunnits med vid särskilda restredovisningstillfällen. Dessa annonseras på hemsidan och kommer att infalla i omtentaperioden i påsk och i omtentaperioden i augusti 2004. Observera att hela laborationskursen måste genomföras under innevarande läsår. Enstaka godkända laborationer kan ej tillgodoräknas i ny kursomgång eller i annan kurs.

Studenter och lärare förutsätts följa Nadas hederskodex.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för alla synpunkter på kursen, och då helst under kursens gång så att vi hinner göra ändringar innan det är för sent. Synpunkter lämnas direkt till lärarna eller genom de kursutvärderare som teknologerna själva utser.

En datorstödd kursutvärdering kommer att genomföras i samband kursens slut. För att försäkra oss om en hög svarsfrekvens kräver vi att du har kursutvärderat innan du redovisar den sista laborationen. Kursutvärderingen ligger sedan till grund för en kursanalys som används för att förbättra framtida kursomgångar.

Föreläsningar

Grundläggande Unix
Joel BrynielssonTCSNADA

Maple
Joel BrynielssonTCSNADA

En dators uppbyggnad
Alexander BaltatzisNADA och Joel BrynielssonTCSNADA

LaTeX
Lars EngebretsenTCSNADA

Referenser

Information om Unix och i synnerhet datorerna på Nada

En dators uppbyggnad

Webbpublicering

Maple

Matlab

LaTeX

^ Upp till kursens webbsida.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 december 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>