Nada

2D1345 Datorintroduktion för D1, 1 poäng, period 1 02/03

Resultat av kursutvärdering


 1. Upplever du kursen som lätt eller svår?

  1. 20% (9 st) Mycket lätt.
  2. 52% (23 st) Lätt.
  3. 20% (9 st) Medel.
  4. 7% (3 st) Ganska svår.
  5. 0% (0 st) Mycket svår.


 2. Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 73% (32 st) Ja.
  2. 25% (11 st) Tveksam.
  3. 2% (1 st) Nej.


 3. Tycker du att kursen är intressant?

  1. 18% (8 st) Ja, mycket.
  2. 45% (20 st) Ja.
  3. 23% (10 st) Neutral.
  4. 11% (5 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 4. Tycker du att kursen är meningsfull?

  1. 48% (21 st) Ja, mycket.
  2. 45% (20 st) Ja.
  3. 5% (2 st) Neutral.
  4. 2% (1 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.


 5. Kursen är tänkt att kunna genomföras av studenter som helt saknar tidigare kunskaper i att använda en dator. Tycker du att dina kunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 84% (37 st) Ja.
  2. 14% (6 st) Tveksam.
  3. 2% (1 st) Nej.


 6. Laborationskursen har tagits fram från grunden för att passa på D och är ny för i år. Vad är ditt helhetsintryck av laborationslydelserna?

  1. 14% (6 st) Mycket bra.
  2. 64% (28 st) Bra.
  3. 18% (8 st) Hyfsade.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.


  Ev. kommentar:

  Svårt att avgöra eftersom man inte har så mycket att jämföra med.
  ---
  joel e grymmsnygg
  ---
  Jag hade ganska goda förkunskaper, men för de som inte har det kanske det gick lite fort i början
  ---
  ALLA LABBAR VAR MYCKET BRA OCH NÖDVÄNDIGA.
  MEN IBLAND FICK MAN INTE SÅ MYCKET JELP.

  ---
  Lägg mapel och Latex i början av kursen i stället för sist.
  Det var lite för mycke om man inte hade programerat tidigare att
  ha dessa labbar samtidigt som Javan hade börjat! Bättre att
  lägga om så dem kommer i början! Jag vet att det blir lite opedagogist
  men tidsmässigt skulle det vara bättre!

  ---
  Ett bra sätt att komma in i det nya sättet arbeta, "labba".
  En bra introduktion på olika delar som man kunde bygga vidare på ganska lätt.


 7. Vad tyckte du om första veckans föreläsning, "Introduktion till Nadas datormiljö", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 34% (15 st) Bra.
  3. 34% (15 st) Acceptabelt.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 18% (8 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  För mycket diabilder!!!
  ---
  Gillar att få höra historia om det man får lära sig, Unix historian va något jag inte hade hört tidigare så den var helt klart upskattad.
  ---
  Kunde varit mer konkret, varför inte koppla upp en klient mot nada och visa på ohn?
  ---
  Bra att meningen med Unix framhävs.


 8. Vad tycker du om innehållet i laboration 1 - "Unix"? (Om du har gjort den alternativa labben struntar du i den här frågan och går vidare till nästa fråga.)

  1. 14% (6 st) Mycket bra.
  2. 59% (26 st) Bra.
  3. 9% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Jag tycker att det var mycket bra och nödvändigt för att komma igång. Tack för
  ---
  Bra grunde, kanske ska tala om lite hur man kan kolla upp saker själv. Med: man blaha och kanske lite fler
  nyttiga kommandon men det är inte lika viktigt. Men att kunna hitta hjälp själv tycker jag är viktigt.


 9. Vad tycker du om innehållet i den alternativa laboration 1 - "Unix för Linuxanvändare"? (Om du har gjort den vanliga labben struntar du i den här frågan.)

  1. 9% (4 st) Mycket bra.
  2. 30% (13 st) Bra.
  3. 0% (0 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Jag gjorde båda. Bara för att man använder GNU/Linux hemma betyder det ju inte att man vet hur man t.ex. skriver ut med konsollkommandon.


 10. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 1?

  1. 80% (35 st) Mindre än 2 tim.
  2. 16% (7 st) 2-5 tim.
  3. 0% (0 st) 5-10 tim.
  4. 5% (2 st) 10-20 tim.
  5. 0% (0 st) Mer än 20 tim.


 11. Vad tycker du om kompendiet "Lathund i Unixanvändning på Nada" som reviderats speciellt för den här kursen?

  1. 11% (5 st) Mycket bra.
  2. 45% (20 st) Bra.
  3. 14% (6 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 30% (13 st) Har inte använt det.


  Ev. kommentarer om kompendiet och förslag till förändringar:

  Mer kommandon till unix, kanske i en lista i slutet,
  av häftet. SÅ man vet vad som finns, förutom grunderna.

  ---
  Det skulle vara bättre om man hade mer exemplar osv. Men annars var helt ok.
  ---
  Har inte läst hela
  ---
  Skanar fjärrinloggnings beskrivning. Hade trassel att följa de delar som fanns med.


 12. Vad tyckte du om andra veckans föreläsning, "En dators uppbyggnad", där vi plockade isär datorer och förklarade hur de ser ut inuti? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver lärarna tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 5% (2 st) Mycket bra.
  2. 14% (6 st) Bra.
  3. 20% (9 st) Acceptabelt.
  4. 32% (14 st) Mindre bra.
  5. 16% (7 st) Dåligt.
  6. 14% (6 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Bra med kamera som visade vad som gjordes.
  ---
  Tråkigt och ganska värdelöst
  ---
  Gav inte direkt nåt.
  ---
  inte så lärorikt
  ---
  Man såg knappt någonting, svårt o genomföra med så mycket folk.
  ---
  Inte särskilt intressant ämne. Titta på datordelar har man gjort så mycket ändå. Kanske kan vara intressant om man aldrig sett en dator?
  ---
  Visste man inte vad en dator var så fick man ändå inget utbyte av kursen. Visste man vad det var så kändes det överflödigt.
  ---
  Kunde förklara lite mer om hur datorer fungerar
  och är uppbyggda

  ---
  Den föreläsningen var ganska "hejsan-svejsan"
  Man såg inte speciellt mycket, och det pratades inte så mycket om de olika sakerna

  ---
  Det skulle vara bättre om vi var i mindre grupper
  under dessa föreläsning. Man fick inte nåt extra
  specielt fråm detta förläsning istället fick man
  nöja sig med de kunskaper man redan har.

  ---
  Otydligt, dålig belysning. för mycket på en gång. De som redan kunde hade roligt, de som inte kunde tyckte säkert det var ångestfyllt.
  ---
  Jag hade ganska tråkigt, man såg inte bra och jag hörde inte värst bra heller om vad dem olika komponenterna faktist var.
  ---
  gav ingenting! såg knappt ngt och om man såg ngt så hörde man inte vad som sades...
  ganska onödig


 13. Vad tycker du om innehållet i laboration 2 - "Nadas datormiljö"?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 66% (29 st) Bra.
  3. 25% (11 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Förklara zephyr bättre.
  ---
  Mycket bra och ett måste.


 14. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 2 - "Nadas datormiljö"?

  1. 82% (36 st) Mindre än 2 tim.
  2. 14% (6 st) 2-5 tim.
  3. 0% (0 st) 5-10 tim.
  4. 2% (1 st) 10-20 tim.
  5. 0% (0 st) Mer än 20 tim.


 15. Vad tyckte du om tredje veckans föreläsning, "World Wide Web", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 18% (8 st) Bra.
  3. 23% (10 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåligt.
  6. 45% (20 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Jag kunde en del html sedan tidigare, så man lärde sig inte något nytt, men det var ganska bra sett från om man inte kunde något alls.
  ---
  Drivferiet regerade som vanligt
  ---
  Den handlade visst om att skriva HTML och det borde den ha hetat.


 16. Vad tycker du om innehållet i laboration 3 - "World Wide Web"?

  1. 5% (2 st) Mycket bra.
  2. 36% (16 st) Bra.
  3. 36% (16 st) Hyfsat.
  4. 20% (9 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Man hade inga vidare ideér om vad man skulle ha på hemsidan så det var bra att man kunde kopiera ett "skal" och lägga in lite snabbt.
  ---
  JAg tror att kan man inte html, så e det svårt att lära sig
  från häfet vi fick

  ---
  För hårda regler. Så hårda regler är det inte i verkligheten.
  ---
  Kraven på hemsidan kändes lite löjligt, se över alla länkar som man _måste_ ha för att bli godkänd.
  ---
  För någon som aldrig har gjort en webbsida så är det en bra introduktion. Kanske borde finnas en alternativ labb för de som redan kan en hel del, bara lite coola grejer :) som man kan lära sig.


 17. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 3 - "World Wide Web"?

  1. 70% (31 st) Mindre än 2 tim.
  2. 25% (11 st) 2-5 tim.
  3. 2% (1 st) 5-10 tim.
  4. 2% (1 st) 10-20 tim.
  5. 0% (0 st) Mer än 20 tim.


 18. Vad tyckte du om fjärde veckans föreläsning, "Maple", (demonstration av Maple via projektor och introduktion till MATLAB) pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 16% (7 st) Mycket bra.
  2. 30% (13 st) Bra.
  3. 20% (9 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 25% (11 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Innehållet var bra, men framförandet kunde varit säkrare.. fel programversion etc.
  ---
  Vadå Matlab?
  ---
  Man fick en bra insyn på vad man kan använda Maple till, och bra exempel. Bl a så var hela klassen ganska aktiva under hela lektionen...vilket gjorde den mer intressant.
  ---
  Visa gärna vad det finns för fria alternativ att köra hemma. Var försvann matlab och vad är skildnaden maple/matlab?
  ---
  Maple lär man sig ändå mest på egen hand, genom att sitta och prova.
  ---
  Lite mycket strul med olika kommandon som inte
  fungerade när de skulle användas. Verkade lite oförberet.

  ---
  Jag tycket detta vara mycket bra idee att lära sig maple.
  Vilket kan man använda närsomhelst.


 19. Vad tycker du om innehållet i laboration 4 - "Maple"?

  1. 9% (4 st) Mycket bra.
  2. 61% (27 st) Bra.
  3. 23% (10 st) Hyfsat.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  För mycket!
  ---
  Den tog ett par timmar att göra....det var den enda nackdelen.
  ---
  Mycket att göra men inte FÖR mycket.
  ---
  Lite väl många uppgifter.
  ---
  För lång.
  ---
  Tycker inte det finns så många andra sätt att göra en sådan labb. Man fick pröva på lite av allt.


 20. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 4 - "Maple"?

  1. 16% (7 st) Mindre än 2 tim.
  2. 73% (32 st) 2-5 tim.
  3. 7% (3 st) 5-10 tim.
  4. 2% (1 st) 10-20 tim.
  5. 0% (0 st) Mer än 20 tim.


 21. Vad tycker du om kompendiet "Användarhandledning för Maple V"?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 64% (28 st) Bra.
  3. 20% (9 st) Hyfsat.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 7% (3 st) Har inte använt det.


  Ev. kommentar om kompendiet:

  Den innehåll allt och lite till för att klara labben.
  ---
  Fast all info gick ju att söka på i programmet.
  ---
  Eftersom det är Maple 7 som används nu kanske det är läge för en uppdatering
  ---
  Lite rörigt och svårt att hitta i.


 22. Vad tyckte du om femte veckans föreläsning, "LaTeX", pedagogiskt sett? (Förklaras stoffet bra? Talar och skriver läraren tydligt? Används stordia i lagom omfattning?)

  1. 14% (6 st) Mycket bra.
  2. 25% (11 st) Bra.
  3. 23% (10 st) Acceptabelt.
  4. 5% (2 st) Mindre bra.
  5. 2% (1 st) Dåligt.
  6. 32% (14 st) Har inte deltagit.


  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Man fick höra LaTeX historia, vem som kom på det och varför -- mycket bra!!
  Gick egenom grunderna inte för mycket inte för lite.

  ---
  Jämför inte med Word hela tiden. Det är bra att alla får chansen att pröva latex, sen om man aldrig rör det mer är upp till var och en. Kanske något mer om hur man får igång det hemma.
  ---
  Ganska nytt för de flesta. Men att veta att det finns en sånt program är bra.
  man kan behöva någon gång. Det gör ju alting lättare nar man har gjort det en gång.

  ---
  Det var intressant, LaTeX har jag märkt är mycket bra och man skulle nog kunna ta med mera latex, vet inte hur men jag skulle vilja veta mera och jag försökte gå på Work Shopen i kommunikationen men det vart fullt. Det är intressant enligt mig. Man skulle nog vilja lära sig lite mer om bildhantering.


 23. Vad tycker du om innehållet i laboration 5 - "LaTeX"?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 55% (24 st) Bra.
  3. 23% (10 st) Hyfsat.
  4. 7% (3 st) Mindre bra.
  5. 9% (4 st) Dåligt.


  Ev. kommentar och förslag på förändringar av labblydelsen:

  Ge mer tid åt labben
  ---
  Det var ganska mycket man skulle lära sig på en gång...labben tog över 3h att göra.
  ---
  Jäkligt jobbig lab måste jag säga.
  ---
  Alldeles för lång labb, korta ned och gör den tydligare.
  ---
  För mycket och för lång.
  ---
  lång
  ---
  Skulle finnas mer förklaring och exemplar.
  ---
  Latexlabblydelsen var otydlig och borde göras om. Mer strukturerad på vad man faktiskt skulle göra, och det separat från instruktioner i programmets användande.
  ---
  Tydligare instruktioner för vad som ska göras
  ---
  Skapa textfiler som finns färdiga för tillägg av formateringstecken. IStället för att man skall ladda ner diverse obetydliga texter.
  ---
  uuhhh... gillar inte latex


 24. Hur mycket tid ägnade du åt laboration 5 - "LaTeX"?

  1. 20% (9 st) Mindre än 2 tim.
  2. 64% (28 st) 2-5 tim.
  3. 9% (4 st) 5-10 tim.
  4. 2% (1 st) 10-20 tim.
  5. 2% (1 st) Mer än 20 tim.


 25. Vad tycker du om det gula häftet "Introduktion till LaTeX"?

  1. 7% (3 st) Mycket bra.
  2. 41% (18 st) Bra.
  3. 36% (16 st) Hyfsat.
  4. 9% (4 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåligt.
  6. 2% (1 st) Har inte använt det.


  Häftet är nytt till denna kurs och kommer i framtiden att användas centralt av Nada. Har du några kommentarer om saker som behöver ändras eller var svåra att förstå?

  För oförståeligt om man aldrig jobbat så tidigare på Unix-system!!! instruktionerna var otydliga
  ---
  Den tog upp allt ganska bra. Utelämnade en del saker man skulle velat ha lite info om.
  ---
  Förklaringarna var ok tyckte jag, dom flesta tyckte dock att det var svårt att fatta.
  ---
  Gör det större
  ---
  l != 1
  ---
  visa saker att svåra att förstå utan examplar.
  ---
  se fråga 23
  ---
  Bildtillägg, var bökigt. Gärna en kortfattad guide till hur man installerrar en egen latex distro.
  ---
  Det var något som var otydligt minns jag...
  (Det är detta också)


 26. Vad tycker du om kompendiet "Hur funkar en dator" (d.v.s. de uppkopierade utdragen från olika introduktionsböcker)?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 2% (1 st) Bra.
  3. 11% (5 st) Hyfsat.
  4. 2% (1 st) Mindre bra.
  5. 5% (2 st) Dåligt.
  6. 77% (34 st) Har inte använt det.


  Ev. kommentar om kompendiet:

  Fult och svårläst. Skummade bara.
  ---
  svår texter...


 27. Vad tycker du om kurshemsidan?

  1. 52% (23 st) Bra och uppdaterad.
  2. 27% (12 st) Sisådär.
  3. 0% (0 st) Kass.
  4. 20% (9 st) Har inte använt den.


  Ev. kommentar om kurshemsidan:

  Har inte kollat in den just alls, vi fick mer el mindre all info så man kolla inte in den mer en 1-2 ggr.
  ---
  Har inte kollat runt där så hemskt mycket så jag kan ju inte direkt säga om den är bra eller dålig.
  ---
  Har bara kollat schemat här.
  ---
  Jag tycker att det bästa kurshemsidan bland våra kurshemsidor.


 28. Har du använt dig av länksamlingen med referensmaterial på kurshemsidan?

  1. 2% (1 st) Ja, mycket.
  2. 32% (14 st) Lite grann.
  3. 64% (28 st) Inte alls.


  Ev. kommentar om referensmaterialet och förslag på saker som bör läggas till eller tas bort:

  Visste inte ens om det


 29. Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 14% (6 st) Mindre än 20%.
  2. 5% (2 st) 20-40%.
  3. 30% (13 st) 40-60%.
  4. 18% (8 st) 60-80%.
  5. 34% (15 st) Mer än 80%.


 30. Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i kursmaterialet, etc.)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 5% (2 st) Ofta.
  3. 18% (8 st) Ibland.
  4. 41% (18 st) Sällan.
  5. 36% (16 st) Aldrig.


 31. Får du den hjälp du behöver på datorövningarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 39% (17 st) Javisst.
  2. 41% (18 st) Javars.
  3. 20% (9 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.

  Ev. kommentar:

  de är väldigt stressade...
  ---
  Långa köer
  ---
  De verkar vara lite stressiga emellan åt, så man försöker undvika att fråga assarna om det inte är den sista utvägen, utan frågar nån klasskompis istället.
  ---
  Dom är väldigt bra.


 32. Hur mycket tid har du totalt lagt ner på datorintroduktionen?

  1. 52% (23 st) Mindre än 15 timmar.
  2. 32% (14 st) 15-30 timmar.
  3. 9% (4 st) 30-45 timmar.
  4. 5% (2 st) 45-60 timmar.
  5. 0% (0 st) 60-75 timmar.
  6. 2% (1 st) Mer än 75 timmar.


 33. Datorintroduktionen ger dig 1 högskolepoäng i kursen 2D1345, Introduktion till datalogi. Vad tycker du om det relativt det arbete du lagt ner?

  1. 84% (37 st) Lagom.
  2. 9% (4 st) Kursen motsvarar inte en hel högskolepoäng.
  3. 7% (3 st) Kursen borde ge mer än 1 poäng.


 34. Datorintroduktionen på D-linjen har de senaste åren varit lågprioriterad. Kursen har från olika håll misshandlats och fått rättfärdigad kritik därefter. Till hösten 2002 gavs nya förutsättningar för att en gång för alla råda bot på problemen. Genom att infoga en högskolepoäng datorintroduktion i INDA-kursen ställs höga krav på kursinnehåll och kursgenomförande för både Nada och den nyantagne studenten.

  Kursen som togs fram enligt de nya förutsättningarna realiserade många nya idéer, där det kanske mest framträdande är att kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på Nada. Studenter deltog i stor utsträckning i framtagandet av labbmaterial och de tre första veckorna anlitades labbhandledare direkt från D-sektionens mottagning som en följd av ett speciellt avtal mellan Datasektionen och Nada. Vad tycker du om att Nada samverkar med studenterna i denna omfattning? Är arrangemanget den win-win-situation som Nada och Datasektionen hävdar eller blir det för studentikost?

  Redan nu görs planer för nästa års kurs och vi är tacksamma för alla kommentarer:

  Väldigt bra, fick en handledare i en av labbarna som inte var deltagande i mottagningen och det var ingen höjdare, kändes som om de som var med på mottagningen var lugnare och gav en mer tid.
  ---
  bra tanke, ganska bra genomfört
  ---
  Det var trevligt och intressant...
  ---
  Det funkar...
  ---
  Den kändes mångt om mycket som något extra man behövde göra som man kunde vara utan. Speciellt därför att linalgebran tog sådan tid, och hade sådan fart, även fast man satt till 8 el senare varje kvälll låg man inte i fas.
  Dock tycker jag att den är en bra kurs iom att man _får_ lära sig system och är inte helt borta när man ska skicka mail och läsa newsen och skriva labbar i emacs.

  Utan den skulle man fått lära sig det på egenhand och det hade med största sannolikhet tagit minst 3ggr så lång tid, vilket jag är mycket glad för att vi slipper!!

  ---
  Samarbetet har, i alla fall för mig, fungerat bra. Labassarna och föreläsarna har talat om saker som man haft konkret användning för, vilket väll var meningen med denna kurs. Svårare / mer avancerade saker har uteblivit vilket var synd men förmodligen tvunget eftersom även de mindre datorvana skulle hänga med.
  ---
  Personligen tycker jag att det är skumt att inte föregående årskurser har läst den här kursen. Den är grundäggande för att kunna tillgodogöra sig resten av utbildningen på Nada och ett absolut måste. Studenterna tjänar på det och Nada tjänar på det genom att man har fler studenter som kan hantera sina egna problem genom att man är bättre förberedd.
  ---
  Jag tycker att det fungerade jätte bra. Var väldigt trevligt att få redovisa de första labbarna för någon man kände.
  ---
  tyckte det var riktigt bra
  ---
  Upplägget fungerade bra när föreläsarna var duktiga på ämnet de föreläste om (som i t.ex. första föreläsningen). Detta var dock inte alltid fallet.
  ---
  Allt som hade med mailkontona att göra var ju kaos. Det måste vara det första man lär sig/blir informerad om.

  Gärna en föreläsning el dyl. om hur man ansluter sig på distans, skickar och tar emot mail hemmifrån och tips på fria program som motsvarar skolans att köra hemma. Dvs hur man får igång latex, maple/matlab-motsvarande och sist men inte minst JAVA.

  Kanske rent utav en-ett par föreläsning/labb (ev frivilliga) på hur man installerar typ Debian GNU/Linux med bra studierelaterade program.

  //
  [Personrelaterad information borttagen.]
  ---
  Det är bra att studenter får vara med och utveckla
  kursen. Då får vi chans att ändra på det som är
  dåligt till något bättre.
  Intro kursen tycker var bra som förberedelse till
  datalogin.

  ---
  Jag tycker att det är ganska nödvändigt kurs.
  Nästan ett måste. Man klarar ju sig bättre på de
  svåra programing kurserna om har en sånt bacgrund.
  vissa har redan lite backgrund fråm gym. Men det flesta har inte det.
  Det gör ju mycket lättare att komma igång med de andra kurserna.

  ---
  Det är bra att äldre studenter får undervisa. Då känner vi oss mer delaktiga, eftersom vi vet att vi själva kan stå där en dag, och att folk lyssnar på oss studenter.
  ---
  Det var bra
  ---
  Se min komentar ovan!


 35. Ytterligare kommentarer om kursen:

  I stort sett bra, labbar bra, föreläsningar var ointressanta och inte så lärorika. Mer användbar information och mindre prat; kom ihåg målgruppen, börja från början - men gå igenom grundligt och ordentligt.
  ---
  Tycker det är väldigt viktigt med denna intro,
  men det kunde gärna varit lite mer skillnad mellan
  upplägget för nybörjare och avancerade användare.

  ---
  Fortsätt med den...
  ---
  hej
  ---
  Har man inte använt datorer i särskilt stor utsträckning innan kursen var inlärningskurvan för brant.
  ---
  jag tackar jätte mycket för att ni ofrade detta kurs.
  Och hoppas att ni ofrar fortsättingedn också.

  ---
  Respekt till Joel för att han knäckt Pinball Dreams
  till Amigan! Många och långa spelande stunder är tillägnad honnom!
  Respect!

^ Upp till kursanalysen.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 5 maj 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>