Nada

Denna sida: Separata sidor:

Datorintroduktion för D1, 1 poäng, period 1 02/03

Datorintroduktionen är den första delen av kursen Introduktion till datalogi (2D1345). Kursen ger en introduktion till datorsystem och vanligt förekommande verktyg som används på D-linjen. Kursen har satts ihop gemensamt av äldre studenter på D-linjen och lärare på institutionen för Numerisk analys och datalogi med syfte att ge en så bra introduktion som möjligt till ämnet datalogi.

Välkommen till datorintroduktionens webbsida. Informationen kommer att uppdateras under kursens gång och är den enda informationskanal lärarna kommer att använda för att nå ut till teknologerna. Ha därför som vana att titta på kursens webbsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad.

Senaste nytt

2003-06-04
Nu finns en kursanalys som kommer att användas för att förbättra framtida kursomgångar. Synpunkter från studenter, assistenter och kursledare har använts som underlag för kursanalysen.
2002-11-19
Nu är restredovisningstiderna i omtentaperioderna i april och augusti schemalagda.
2002-10-05
Här finns information om restredovisning.
En symbollista till LaTeX finns att tillgå med länk från LaTeX-föreläsningen och referensmaterialet.
2002-09-17
Helena Lundvall (helu02) har skrivit en bra och aktuell instruktion om hur man kopplar upp sig hemifrån.
Under dagens föreläsning informerade KTH:s datorförening Stacken om att de håller öppet hus nu på torsdag.
Föresläsningsmaterialet har uppdaterats med länkar till OH-bilder och exempelkod från föreläsningen om Maple och MATLAB.
2002-09-06
Det grafiska veckoschemat har gjorts om och innehåller nu både den vanliga kursen (märkt "INDA") och datorintroduktionen (märkt "INTRO"). Schemat är skapat med KTH:s schemagenerator där funktionen "Lägg till eget" har använts. Informationen som matats in finner du här.
2002-09-03
Den konceptuella bilden av en dator som växte fram på OH under dagens föreläsning är nu inscannad och finns med bland föresläsningsmaterialet längre ned på denna sida.
Schemat har uppdaterats med gruppindelning för resterande veckor.
Referenserna längst ned på denna sida har uppdaterats rejält med länkar till mer läsning om alla kursens moment.
2002-09-02
OH-bilder och pekare till mer information från föreläsningen om Nadas datormiljö finns här.
2002-08-27
En sida med vanliga frågor och svar finns här.
2002-08-25
Schemat har uppdaterats med gruppindelning för de två första laborationerna.

Kursupplägg

Datorintroduktionen utgör en del av kursen Introduktion till datalogi (2D1345), men genomförs som en egen fristående kurs under läsårets fem första veckor.

Kursen består av följande fem kursmoment:

  1. Introduktion till Nadas datormiljö
  2. En dators uppbyggnad
  3. World Wide Web
  4. Maple
  5. LaTeX
Varje kursmoment/kursvecka består i sin tur av en entimmes föreläsning och en datorlaboration. Undantaget från detta är kursens andra vecka där laborationen är en fortsättning från första veckan och inte hänger ihop med föreläsningen. Laborationerna görs enskilt och utgör examination på kursen. Examination sker genom muntlig redovisning för assistent i datorsal.

De två första veckorna av kursen syftar till att ge studenten tillräcklig kunskap om Nadas Unixsystem för att skapa en god grund för vidare datalogiundervisning. Den vanliga undervisningen i Introduktion till datalogi (2D1345) startar därför på allvar först vecka 37 och förutsätter då att studenten är väl förtrogen med Nadas Unixsystem.

Lärare

Kursledare är Joel Brynielsson, joel@nada.kth.se, som sitter i rum 1443 på plan 4 på Nada, Osquars backe 2, telefon 08-790 68 09. Merparten av undervisningen kommer dock att hållas av andra personer.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av en kursbunt med följande innehåll: Kursbunten finns att köpa på Nadas studentexpedition för 60 kr.

Schema

OBS! Schemat har ändrats precis innan kursstart och KTH:s centrala schema stämmer därför inte. Korrekt grafiskt veckoschema med tider och lektionssalar finns istället på en separat webbsida.

Disposition av kursens moment följer nedan.

v.34
Uthämtning av datorkonton med introducerande laboration.
v.35
Introduktion till Nadas datormiljö.
v.36
En dators uppbyggnad.
v.37
World Wide Web.
v.38
Maple.
v.39
LaTeX.
Till labbpassen görs en gruppindelning som baseras på gruppindelningen under mottagningen. Tilldelning av labbtider presenteras kontinuerligt i anknytning till schemat. Laborationerna görs i salar som rymmer ett visst antal datorer och därför är det viktigt att du labbar då du är schemalagd. Väljer du att labba på någon annans labbtid får du tillgång till dator i mån av plats.

Terminalövningar

1-2 timmar i veckan har du schemalagd tid i datorsal då du har möjlighet att ställa frågor och redovisa. Under laboration 2 kommer kösystemet SimaManager att läras ut och användas. Innan dess är det handuppräckning som gäller.

Troligen hinner du inte göra allt ditt arbete under labbpassen utan måste arbeta på egen hand. Börja gärna labba redan innan det schemalagda labbpasset.

Förutom den schemalagda tiden finns även allmän handledare tillgänglig i terminalsalarna på plan 4 vissa tider varje vardag.

Kursregistrering

Så snart kursen börjat måste du registrera dig på den. Detta görs med kommandot

res checkin inda02

på någon av Nadas Unixdatorer.

Du bör också ge kommandot

course join inda02

Detta kommando gör tre saker:

När du är klar med kursen ger du kommandot

course leave inda02

för att återställa allt.

Resultat

När du är inloggad på någon av Nadas Unixdatorer kan du se vilka kursmoment du är godkänd på genom att ge kommandot

res show inda02

Examination

Godkänd labbkurs ger en högskolepoäng med betyget G. Laborationerna skall göras enskilt. Laborationerna är tänkta att redovisas den vecka de är schemalagda. Vid kö prioriteras redovisningar av laborationen som hör till det aktuella laborationstillfället.

Förutom vid de ordinarie laborationstillfällena ges möjlighet till redovisning av laborationer som inte hunnits med vid särskilda restredovisningstillfällen. Dessa annonseras på hemsidan och kommer att infalla i omtentaperioden i påsk och i omtentaperioden i augusti 2003. Observera att hela laborationskursen måste genomföras under innevarande läsår. Enstaka godkända laborationer kan ej tillgodoräknas i ny kursomgång eller i annan kurs.

Studenter och lärare förutsätts följa Nadas hederskodex.

Synpunkter på kursen

Vi är tacksamma för alla synpunkter på kursen, och då helst under kursens gång så att vi hinner göra ändringar innan det är för sent. Synpunkter lämnas direkt till lärarna eller genom de kursutvärderare som teknologerna själva utser.

En datorstödd kursutvärdering kommer att göras efter kursens slut. Denna ligger sedan till grund för en kursanalys som används för att förbättra framtida kursomgångar.

Föreläsningar

Introduktion till Nadas datormiljö
Mattias JanssonKTHNOCNADA En dators uppbyggnad
Erik ForslinNADA och Joel BrynielssonTCSNADA World Wide Web
Simon GrönlundDatasektionen Maple
Joel BrynielssonTCSNADA LaTeX
Lars EngebretsenTCSNADA

Referenser

Information om Unix och i synnerhet datorerna på Nada

Webbpublicering

Maple

LaTeX

^ Upp till kursens webbsida.


Sidansvarig: Joel Brynielsson <joel@nada.kth.se>
Senast ändrad 4 juni 2003
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>