INDA - Uppgift 2 våren 2006

Uppgiften ska lämnas till din övningsledare på övningen den 2/2. Glöm inte försättsbladet (pdf) och att alla papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.

För godkänt måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter. Om du kör fast med någon uppgift så finns det som vanligt hjälp att få på labbarna.

Hemuppgift
Studera kapitel 9 i programmeringsboken och avsnitt 5.1 i algoritmboken.


Skriftlig uppgift

  • Lämna in lösningar till uppgift 9.12-9.17 i programmeringsboken.
  • Implementera en enkellänkad lista. Ett kodskelettet finns i katalogen /info/2D1345/inda04/linkedlist/. Du får inte ändra klassens gränssnitt, dvs du får inte lägga till eller ändra i de publika metoderna i klassen LinkedList. Du ska även skriva testkod. Jag rekommenderar att du skriver testkoden först. Som vanligt ska du lämna in en utskrift av koden.
  • Beräkna den asymptotiska värstafallstiden för samtliga publika metoder i din implementation.



Stefan Nilsson
2006-01-16