INDA - Uppgift 8 2005/2006


Uppgiften ska lämnas till din övningsledare på övningen 17/11.

För godkänt måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter.


Hemuppgift
Studera kapitel 6 i programmeringsboken. Den här gången finns det inga obligatoriska programmeringsuppgifter men det är naturligtvis fritt fram att göra uppgifterna på egen hand. Glöm inte heller att utnyttja labbar och övningar för frågor och diskussioner. Du får också gärna tjuvstarta med slutuppgiften i programmering som du hittar i nästa veckas uppgift.

Studera avsnitt 2.1-2.2 i algoritmboken.


Skriftlig uppgift

Lägg till en implementation av insättningssortering (insertion sort) i projektet sort som finns i Nadas filsystem i katalogen /info/2D1345/inda04/sort/. Glöm inte att uppdatera testkoden så att den även testar den nya algoritmen. En beskrivning av insättningssortering finns i kapitel 9 i algoritmboken. Lämna in en utskrift av den modifierade klassen Sort.

Lämna in skriftliga lösningar till följande uppgifter i algoritmboken.

  • 2.3
  • 2.4
  • 2.5


Stefan Nilsson
2005-10-18