INDA - Uppgift 11 2005/2006


Slutgenomgång
På årets sista lektion kommer vi att lämna tillbaka och diskutera era slutprojekt. Det är alltså inga uppgifter som ska lämnas in.Stefan Nilsson
2005-10-18