INDA - Uppgift 10 2005/2006


Lappskrivning
Den här gången är det para två punkter på programmet. Ni ska lämna in slutuppgiften i början av lektionen och sedan blir det en entimmes lappskrivning med tio flervalsfrågor. Uppgifterna kommer att handla om de delar av Java som behandlas i kapitel 1-7 i läroboken. Inga hjälpmedel är tillåtna. För godkänt på uppgiften krävs rätt svar på minst hälften av frågorna. Här är ett exempel på hur en fråga kan komma att se ut:

Vad händer om man försöker kompilera och köra följande metod (du kan anta att metoden finns i en korrekt utformad klass)?
public void mystery()
{
  int i, j;

  i = 1;
  j = 2;
  System.out.println(i/j);
}
 • Det blir ett kompileringsfel.
 • Det blir ett exekveringfel.
 • Programmet skriver ut talet 1.
 • Programmet skriver ut talet 2.
 • Inget av ovanstående alternativ.Stefan Nilsson
2005-10-18