Inda - Uppgift 1 2005/2006


Uppgiften ska lämnas till din övningsledare på övningen torsdag 15 september.

Alla uppgifter på den här kursen måste lämnas in med följande försättsblad (pdf). Uppgifterna ska lämnas in på papper. E-post accepteras ej. Samtliga papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka. Handskriven text accepteras ej.

För att få godkänt på den här uppgiften så måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter. Om du kör fast med någon datoruppgift så finns det hjälp att få på labbarna.

Observera att uppgiften är individuell och ligger till grund för ditt slutbetyg. Du får diskutera alla uppgifter på den här kursen med andra men det är absolut förbjudet att kopiera lösningar. Mer detaljerade instruktioner finns i kursens hederskodex.


Hemuppgift
Gör uppgift 1.1-1.26 i läroboken. Du behöver inte lämna in dessa uppgifter skriftligt men du ska vara beredd att diskutera och redogöra för uppgifterna på övningen.

Alla exempel som nämns i boken finns i katalogen /info/inda04/projects/
Börja med att kopiera alla filer i denna katalog till ditt eget användarkonto med hjälp av kommandot

   cp -r /info/inda04/projects/  .

Du startar BlueJ genom att ge kommandot

    bluej &


Skriftlig uppgift
Lämna in skriftliga lösningar till uppgift 1.27-1.30. Skriv sammanhängande text med kompletta meningar. Det räcker inte att svara med enbart nyckelord.Stefan Nilsson
2005-09-05