Kursanalys för 2D1345, Introduktion till datalogi, 2005-2006

Kursdata

Tid: period 1-4 läsåret 2005-2006
Poängantal: 11
Examination: inlämningsuppgifter och lappskrivning
Föreläsningar: 48 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Övningsassistenter: Leo Giertz, Joel Borggren-Franck, Patrik Stenmark, Per-Anders Legeryd, Pehr Söderman, Jevgenij Tsoi, Marcus Dicander, Stefan Nilsson.
Antal elever som gjort något synligt på kursen: 133

Kurslitteratur

Avklarade moment

Godkända:96 (2006-05-30)

Prestationsgrad

Prestations- och examinationsgrad: 64%
Examinationsgrad av dom elever som lämnat in någon uppgift i kursen: 72%

Mål

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Ny kursbok för algoritmdelen. Omarbetade hemuppgifter. Regelbundna assistentmöten.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

Kursen avslutades med en webbaserad kursutvärdering som besvarades av 26 personer. Här är resultatet.

 • Fick du i början av kursen klart för dig vad kursens mål var?

  1. 81% (21 st) Ja.
  2. 12% (3 st) Tveksam.
  3. 8% (2 st) Nej.

 • Tycker du att kursen är intressant och meningsfull?

  1. 50% (13 st) Ja, mycket.
  2. 50% (13 st) Ja.
  3. 0% (0 st) Neutral.
  4. 0% (0 st) Inte särskilt.
  5. 0% (0 st) Nej.

 • Tycker du att dina förkunskaper var tillräckliga när kursen startade?

  1. 88% (23 st) Ja.
  2. 8% (2 st) Tveksam.
  3. 4% (1 st) Nej.

  Ev. kommentarer:

  Började lite väl mjukt.
  ---
  Ja, jag hade nog för stora förkunskaper för att inledningen av kursen skulle vara intressant. Men algodelen var mycket intressant.

 • Vad tycker du om kursboken Objects First with Java?

  1. 42% (11 st) Mycket bra.
  2. 42% (11 st) Bra.
  3. 12% (3 st) Hyfsad.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  Lite väl elementär i början.
  ---
  Riktigt bra bok som lär ut objektorienterad programmering på ett bra sätt som jag inte sett i andra böcker.
  ---
  Boken saknar en hel del.,
  ---
  Värdelös om jag får säga min mening, men å andra sidan jobbar jag med programmering...
  ---
  En bra bok för nybörjare till programmering, väldigt pedagogisk.
  ---
  Skippa BlueJ och använd Eclipse eller vanlig text editor, BlueJ lär inte ut ordentlig Java och är dessutom en otroligt dålig editor.
  ---
  Bra och pedagogisk för oss som är helt nya för java!
  ---
  Mycket pedagogisk och förklarande
  ---
  En helt okej bok för dom som inte sysslat så mycket med java innan. Dock är jag lite tveksam till bluej som IDE, kanske för att jag har jobbat med eclipse allt för länge.
  ---
  Den var väldigt bra och bluej innebär nog en bra introduktion till objekt orienterad programmering, även om den inte lämpar sig för större projekt. (den klarade inte av ens att kompilera vårat projekt, trots att alla andra program kunde det). Kan vara bra att informera om att det kan vara en bra ide att byta till Eclipse, JCreator eller liknande inför projektet, för då bör man kunna tillräckligt bra java för att klara sig utan den, och då kanske slippa att bluej inte klarar vissa större projekt.
  ---
  För mycket fokus på BlueJ.

 • Vad tycker du om kursboken Algorithms and Data Structures?

  1. 0% (0 st) Mycket bra.
  2. 15% (4 st) Bra.
  3. 46% (12 st) Hyfsad.
  4. 12% (3 st) Mindre bra.
  5. 27% (7 st) Dålig.
  6. 0% (0 st) Har inte använt den.

  Ev. kommentar om boken:

  När man väl tränger igenom skalet är dem bra. Men den har en väldigt hög nivå vilket nog inte uppskattas av alla.
  ---
  Dålig bok, dåliga beskrivningar av algoritmerna och att dom inte var i java var även det en väldig nackdel även om vissa saker ser liknande ut så är det ändå mkt som är annorlunda och jag tycker inte denna boken lär ut på något bra sätt, ingen bra pedagogik i boken.
  ---
  Knepiga framställningar ibland. Dålig fysisk kvalite på inbindningen. Sidor ramlar ut.
  ---
  Riktigt dålig kvalite på tryckning och bindning.
  ---
  Trevlig bok, förklarande, men ibland nådde den inte kärnan av problemet (eller kanske missade den)
  ---
  Dåliga förklaringar, alldeles för kortfattat. Det krävdes för mycket av en själv för förståelse utav läsningen.
  ---
  Lite tunn gällande vissa områden som tex. bevisning av algoritmer.
  ---
  Dålig kvalitet på dyr bok. Bladen faller ur. Kunde finnas mer ingående förklaringar.
  ---
  Jag upplevde avsnitten om algoritmers korrekthet och algoritmanalys som aningen svårförståeliga. Datastruktur-delen av boken tyckte jag var mycket bättre. Ett minus är att boken inte håller för fem öre, trots att jag upplever det som att jag varit väldigt rädd om den och inte använt den så otroligt mycket ramlar redan ett flertal sidor ur boken.
  ---
  Boken var extremt dålig på att förklara olika begrepp.
  ---
  Svåra förklaringar. Sidorna lossnade efter en tid.
  ---
  Boken är den värsta jag har använt...någonsin
  ---
  Grå, tråkig, deppig. Det måste finnas en bok som tar upp motsvarande saker men som är mer uppdaterad, där författaren har hört talas om det där som kallas design och layout samt som kanske använder Java som språk.
  ---
  Så enormt kryptisk, tråkig och svårförståelig. En riktig plåga rent ut sagt. Jag fick läsa på internet istället för i boken, har inte läst mer än några sidor i den över huvud taget!
  ---
  Komplicerad.
  ---
  Bortser man från delen som handlade om tidskomplexitet där man i stort sett inte fattade nånting vilket gjorde vissa uppgifter mycket svårare än vad de egentligen var så var det en ganska bra bok. Datastrukturerna förklaras på ett bra sätt.
  ---
  Eiffel är ett hemskt språk...
  ---
  Tveksam, skulle gärna sett java som sråk så man faktiskt fick veta vad som hände.
  ---
  Algoritm boken var inte bra, hade nästan klarat mig lika bra utan den. Men vad jag hört så ska den ändå bytqas ut till nästa år, vilket jag tycker är mycket bra. En av de sämsta sakerna med den boken var att den tog upp kod i eiffel, som väldigt få kunde fatta ordentligt. Det vore bra om boken till nästa år visade det hela i java, vilket skulle underlätta inlärningskurvan på algoritmer.
  ---
  För hög nivå.
  ---
  Svårt att läsa in första kapitlet på egen hand.

 • Vad tycker du om hemuppgifterna?

  1. 31% (8 st) Mycket bra.
  2. 62% (16 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Hyfsade.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 4% (1 st) Dåliga.

  Ev. kommentar om hemuppgifterna:

  Lagom nivå och gott med hjälp.
  ---
  Vart väldigt mkt algoritmer på slutet vilket hade varit helt okej ifall man haft en algoritmbok som man fattade något av.
  ---
  Ibland lite väl olika nivå på, vissa tog 20 minuter, andra tog 5 timmar med följd att man slitit av allt hår från skallen (sista 4 på våren hör till den sista kategorin)
  ---
  Roliga och i de flesta fall stimulerande.
  ---
  Induktion borde kanske tas upp mer ingående.
  ---
  Bra djup men alldeles för mycket att göra på en vecka, iaf vissa av uppgifterna.
  ---
  De var lite för stora ibland, men mycket lärorika!!
  ---
  Har i stort sätt varit väldigt bra och lärorika men de som handlade om tidskomplexitets analys kändes inte speciellt lärorika överhuvudtaget, mest beroende på att det inte förklarades bra i boken, vilket gjorde att man inte kom in i tänkandet och lär man sig helt enkelt ingenting av att gissa uppgifterna.
  ---
  Dom har var bra, som tidigare så tycker jag att uppgifterna vad för lätta i det inledande skedet.

 • Vad tycker du om projektet?

  1. 62% (16 st) Mycket bra.
  2. 23% (6 st) Bra.
  3. 15% (4 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om projektet:

  Mycket bra! Även om man kan ta sig vatten över huvudet.
  ---
  Mycket bra att man fick chansen att göra något större än bara små uppgifter, dessutom att man fick välja själv vad man ville göra och kunde lägga sig på sin egen nivå.
  ---
  Roligt att göra något större projekt, tycker det är bra att det ingår!
  ---
  Roligt!
  ---
  Svårt att få hjälp, lite för lite tid. Hade behövts en genomgång på hur mycket som krävs för att få G, efter som jag och många andra siktade alldeles för högt.
  ---
  Jag lärde mig mer av att få arbeta själv utan ledningen från boken.
  ---
  tycker man borde få klarare direktiv om vad man kan göra för projekt på den korta tiden som avses. Framförallt hade jag velat ha mer förslag på 'icke-spel-projekt'.
  ---
  Det är bra med ett avslutande projekt, dock så gick genomförandet kanske inte som väntat men det blir vad man gör det till.

 • Hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

  1. 15% (4 st) Mindre än 20%.
  2. 8% (2 st) 20-40%.
  3. 15% (4 st) 40-60%.
  4. 27% (7 st) 60-80%.
  5. 35% (9 st) Mer än 80%.

 • Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 50% (13 st) Mycket bra.
  2. 35% (9 st) Bra.
  3. 4% (1 st) Acceptabelt.
  4. 4% (1 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 8% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Stefan är helt underbar. Han kan vara grundläggande men har även ingående kunskaper om saker och ting och kan på så vis besvara frågor på olika nivå.
  ---
  De är bra, däremot är dom väldigt sena, de skulle ligga en vecka före i tiden eftersom man ofta försöker göra uppgifterna på helgen och då kan det vara bra som underlag, dessutom när det bara är ca 2-3 dagar mellan föreläsningarna och att man ska lämna in uppgifterna känns lite tajt, man borde ha åtminstone 5 dagar på sig, eller om man hade föreläsningen på fredagen innan och övningen på onsdagen eller liknande.
  ---
  Har inte kännt behovet.
  ---
  Får gärna behandla svårare saker då man förhoppningsvis har förstått eller fort förstår de enklare.
  ---
  Mer tid kunde spenderats på algoritmerna när vi började med dessa, eftersom de utan tvekan var det svåraste på kursen.
  ---
  Lite tunt med innehåll om man väger mot komplexiteten i övningarna.
  ---
  Föreläsningarna var bra och intressanta, men jag vet inte om de var särskilt pedagogiska :)
  ---
  Vissa saker gicks igenom, vissa utelämnades, tiden kunde ofta räckt till att gå igenom mer.
  ---
  Det som sas på föreläsningarna förstod man alltid, men ett problem var att de var lite för grundläggande ibland. Oftast var det bara delar av det som stod i bluej boken som togs upp. Jag vet inte hur det blir i och med ny algoritm bok, men jag ansåg att det skulle varit bra om föreläsningarna tagit upp mer om algoritmer, eftersom boken misslyckades totalt med detta.
  ---
  Jag har fått intrycket av att många nybörjare inte förstår fullt ut hur referenser funkar när man anropar en funktion med ett "klass argument" t.ex. void f(A a) {a=null;} ett anrop av f() ändrar ju inget för den som anropar f(). Fast att en del inte greppar referenser helt beror nog mer på bokens kanske för överpraktiska läggning.

 • Förbereder du dig till föreläsningarna (läser igenom relevanta avsnitt i boken etc)?

  1. 0% (0 st) Ja, alltid.
  2. 27% (7 st) Ofta.
  3. 35% (9 st) Ibland.
  4. 19% (5 st) Sällan.
  5. 15% (4 st) Aldrig.

 • Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 35% (9 st) Mycket bra.
  2. 58% (15 st) Bra.
  3. 8% (2 st) Acceptabelt.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.

  Ev. kommentar (gärna konstruktiv):

  Ibland känndes assen lite vilsen, men annars bra.
  ---
  X är väldigt duktig som lärare, kan inte klaga!!!
  ---
  Lite mycket tidsslöseri med att skriva massa kod på tavlan.
  ---
  kunde gärna gått igenom det som var till nästa vecka lite grann.. (hade X)
  ---
  Lite tunt med innehåll om man väger mot komplexiteten i övningarna.
  ---
  Bra att man får redovisa. Blev sämre efter jul med mycket större grupp!!
  ---
  Nu hade jag en bra övningsledare men så mycket 'övning' var det ju faktiskt inte.
  ---
  X är bra.

 • Får du den hjälp du behöver på labbarna (är handledarna kunniga, lättillgängliga, vänliga)?

  1. 12% (3 st) Javisst.
  2. 19% (5 st) Javars.
  3. 4% (1 st) Acceptabelt.
  4. 8% (2 st) Sällan.
  5. 0% (0 st) Aldrig.
  6. 58% (15 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Ibland tvivlade man, men de verkar vara det.
  ---
  De har ibland gjort annat och varit upptagna.
  ---
  Oftast vet de inte vad vi håller på med och när de vet så är det fortfarande svårt att få ut nånting av deras hjälp.
  ---
  Har inte varit på så många, men då jag har varit där har jag alltid fått den hjälp jag behövt.
  ---
  Var bara på en labb för att fråga om en algouppgift och det gick som förväntat.

 • Hur stor del av din totala studietid har du ägnat åt den här kursen?

  1. 4% (1 st) Mindre än 10%.
  2. 42% (11 st) 10-30%.
  3. 38% (10 st) 30-50%.
  4. 12% (3 st) 50-70%.
  5. 4% (1 st) Mer än 70%.

 • Kursen är på 11p. Vad tycker du om det jämfört med andra kursers poängantal?

  1. 88% (23 st) Lagom med 11p.
  2. 0% (0 st) Borde vara mindre.
  3. 12% (3 st) Borde vara mer.

 • Förslag till förbättringar av kursen:

  lägga föreläsningarna innan helgen för annars känns de ganska meningslösa, visst det är bra att man har börjat att göra uppgifterna till föreläsningen vilket troligtvis är tanken men föreläsningarna ger ingenting ifall man redan gjort uppgifterna eller för de som inte är så bra på programmering så borde de få helgen på sig och inte behöva stressa de få dagar mellan föreläsningen och övningen.
  ---
  Fler handfasta uppgifter och mindre ADK, tror att flertalet som kommer till KTH inte har programmerat och börja beräkna komplexitet redan efter några inlämningar är kanske lite väl mycket att kräva. Kanske två spår som man kan välja någon stans i början av kursen?
  ---
  Se över möjligheten att göra hemuppgifterna mer lika i storlek. Vissa uppgifter gick att göra på en halvtimme, andra blev man tvungen att sitta en halv dag eller mer med. De snabba uppgifterna är i regel de där man kan använda i stort sett all kod från föregående övningar, kanske kan man utöka dessa uppgifter lite.
  ---
  Tycker att algoritm boken bör definitivt bytas ut till nästa år. Annars är det bra som det är.
  ---
  Mer genomgång av GUI.
  Bra med sök-/sorteringsalgoritmer.

  ---
  Inte algoritm-boken i fortsättningen och mindre grupper till övningarna.
  ---
  Byt ut Algoritm boken till en mer lättläst bok.
  ---
  Jag skulle vilja se en vettig algoritmbok till följande år. Gärna med java som sråk så man är mer på det klara vad som faktsikt händer.

 • Ytterligare kommentarer om kursen:

  Stefan är en av mina favoriter efter den här kursen ^^
  ---
  Trevlig kurs!!! Väl genomförd i min mening!
  ---
  trolleriet var ett lyft då det var en sak som drog folk till föreläsningarna. Det har varit mycke tomare på andra föreläsningar.
  ---
  Årets favoritkurs av mig :) kommer att sakna den så jag hoppas på en liknande kurs i 2an
  ---
  En bra kurs med en strålande förläsare!

  Planerade förändringar

  Jag kommer att byta kursböcker. Programmeringsboken kommer att bytas mot tredje upplagan (som är anpassa för Java 5) och algoritmboken kommer att ersättas med Goodrich och Tamassias Algorithm Design. Hemuppgifterna kommer att uppdateras. Jag planerar bland annat att lägga till uppgifter om felsökning och eventuellt någon eller några uppgifter med automaträttning.

  Sidansvarig: Stefan Nilsson
  Senast ändrad 30 maj 2006