KTH
Inda, läsåret 05/06
Nada

Inda förstasida

    > Nyheter
    Föreläsningar
    Höstens uppgifter
    Vårens uppgifter
    Projekt
    Hederskodex

Nyheter

I vår kommer kursen att bestå av två moment: åtta hemuppgifter (4p) samt ett avslutande projekt (2p). Hemuppgifterna kommer att betygsättas. Varje godkänd uppgift ger ett poäng. Den första hemuppgiften lämnas in på övningen den 26 januari.

  • 6 poäng ger betyget 3
  • 7 poäng ger betyget 4
  • 8 poäng ger betyget 5
Projektet bedöms med godkänt eller underkänt. Slutbetyg på kursen är medelvärdet av betygen för hemuppgifterna under hösten och våren. Resultatet avrundas uppåt.

The Java Tutorial.

nloglogn.c.

Notebook.java i Java 1.5.

Java API-specifikation, version 1.4.2.

Svensk javaterminologi.

Kurslitteratur:

  • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, second edition, Pearson Education, 2005.
     
  • Jeffrey H Kingston: Algorithms and Data Structures, second edition, Pearson Education, 1997. Boken trycks på beställning av förlaget och finns därför endast hos Kårbokhandeln.
Kursen examineras med hemuppgifter och projekt som redovisas skriftligt och muntligt i samband med de obligatoriska övningarna.

Kursen omfattar 11 poäng, 1 poäng för datorintroduktionen, 4 poäng för höstens hemuppgifter, 4 poäng för vårens hemuppgifter och 2 poäng för projektuppgiften i slutet av kursen. Slutbetyget på kursen är medelvärdet av betygen på hemuppgifterna.

I höst blir det en hemuppgift per vecka och varje godkänd hemuppgift ger en poäng. Den första uppgiften lämnas in på övningen torsdagen 15 september.

  • 7-8 poäng ger betyget 3
  • 9-10 poäng ger betyget 4
  • 11 poäng ger betyget 5

Stefan Nilsson
2006-05-08