INDA - Uppgift 7 2004/2005


Uppgiften ska lämnas till din övningsledare på övningen i vecka 46.

För godkänt måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter.


Hemuppgift
Studera kapitel 5 i programmeringsboken. Den här gången är det färre obligatoriska uppgifter och du väljer själv hur du vill studera kapitlet. Jag rekommenderar att du gör de uppgifter som du tycker att du har nytta av. Om du undrar över något så är det naturligtvis fritt fram att fråga på övningen eller labben.

Studera avsnitt 1.3 i algoritmboken.


Skriftlig uppgift

  • Gör uppgift 5.44-5.54 i programmeringboken och lämna in en utskrift av den modifierade klassen BallDemo.
  • Gör uppgift 5.55-5.57.
  • Gör uppgift 1.3.1 i algoritmboken.
  • Konstruera en enkel algoritm som löser sökproblemet (searching problem). Beskriv algoritmen i Java med hjälp av klassen HashSet, en iterator och metoden equals.
  • Konstruera en enkel algoritm för strängmatchningsproblemet. Beskriv algoritmen med hjälp av pseudokod. Både ordet och texten ska representeras med datatypen char[].Stefan Nilsson
2004-10-22