INDA - Uppgift 6 2004/2005


Uppgiften ska lämnas till din övningsledare på övningen i vecka 45. Glöm inte försättsbladet (pdf) och att alla papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.

För godkänt måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter. Om du kör fast med någon uppgift så finns det som vanligt hjälp att få på labbarna.


Hemuppgift
Studera avsnitt 4.10-4.12 i programmeringsboken och avsnitt 1.1-1.2 i algoritmboken.


Skriftlig uppgift
Gör ändringarna i uppgift 4.49-4.54 i projektet weblog-analyzer och lämna in en uskrift av den modifierade klassen.

Gör uppgift 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.9 i algoritmboken.


Valfri uppgift
Gör även uppgift 4.55 och 4.56 i projektet weblog-analyzer.Stefan Nilsson
2004-09-21