INDA - Uppgift 5 2004/2005


Uppgiften ska lämnas till din övningsledare på övningen i vecka 42. Glöm inte försättsbladet (pdf) och att alla papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.

För godkänt måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter. Om du kör fast med någon uppgift så finns det som vanligt hjälp att få på labbarna.


Hemuppgift
Studera avsnitt 4.1-4.9. Som vanligt ska du vara beredd att diskutera och redogöra för innehållet (inklusive uppgifterna) på övningen.


Skriftlig uppgift
Gör ändringarna i uppgift 4.8, 4.11, 4.14-4.17 i projektet notebook1 och lämna in en uskrift av den modifierade klassen.

Gör ändringarna i uppgift 4.19-4.21 och 4.30-4.31 i projektet club och lämna in en uskrift av den modifierade klassen.

Gör ändringarna i uppgift 4.24-4.28 i projektet auction och lämna in en uskrift av den modifierade klassen.

Gör ändringarna i uppgift 4.32-4.35 i projektet products och lämna in en uskrift av den modifierade klassen.


Valfri skriftlig uppgift
Gör även uppgift 4.36 i projektet products.Stefan Nilsson
2004-09-21