INDA - Uppgift 11 2004/2005Slutgenomgång
På årets sista lektion kommer vi att lämna tillbaka och diskutera era slutprojekt. Det är alltså inga uppgifter som ska lämnas in.Stefan Nilsson
2004-11-02