INDA - Övning 8 våren 2005


Det blir två punkter på programmet: en inlämningsuppgift om grafer och projektstart för slutprojektet. Mer information om projektet kommer att finnas på projektsidan.

Inlämningsuppgiften ska som vanligt lämnas till din övningsledare på övningen (vecka 15). Glöm inte försättsbladet (pdf) och att alla papper ska häftas samman eller lämnas in i en plastficka.

För godkänt måste du ha gjort samtliga deluppgifter. Det är tillåtet att göra enstaka fel och misstag men det är viktigt att du försöker lösa samtliga uppgifter. Om du kör fast med någon uppgift så finns det som vanligt hjälp att få på labbarna.


Hemuppgift
Läs om grafer, djuperförstsökning och breddenförstsökning i avsnitt 1.3, 1.4 och 5.2 i algoritmboken.


Skriftlig uppgift
Lös uppgift 1.3.4, 1.4.4a, 1.4.4b, 5.2.1a, 5.2.1b, 5.2.2 och 5.2.4.

Bekanta dig med programmet i katalogen /info/inda04/Graph/. Din uppgift är att göra ytterligare en implementation av gränssnittet UndirectedGraph; din implementation ska avända närhetslistor. Representera grafen med hjälp av en vektor av hashtabeller:

   Set[] adjacentVertices = new HashSet[numVertices];
Återanvänd gärna testkoden från klassen MatrixGraphTest. Testa din nya grafklass genom att skriva ett program som bygger en graf med n noder och n slumpmässigt utplacerade kanter. Programmet ska beräkna antalet komponenter i grafen med hjälp av en djupetförstsökning. Prova hur snabbt ditt program blir för olika värden på n, n <= 5000. Är det bäst att använda närhetsmatris eller närhetslistor i det här fallet? Varför? Förklara genom att beräkna tidskomplexiteten för DFS med närhetsmatris samt för DFS med närhetslistor.


Stefan Nilsson
2005-04-07