INDA - Övning 7 våren 2005Lappskrivning
Den här övning består av en lappskrivning med tio flervalsfrågor som behandlar de delar av algoritmboken som vi studerat i vår. För godkänt krävs rätt svar på minst hälften av frågorna. Inga hjälpmedel är tillåtna. Skrivtiden är en timme. Efter rast blir det en gemensam genomgång av uppgifterna.


Stefan Nilsson
2005-03-14