INDA - Övning 1 våren 2005


Vårens första övning består av repetition och du behöver inte lämna in några uppgifter. Följande begrepp kommer att repeteras:
  • Tidskomplexitet i värstafall
  • Ordo-notation
  • Matematisk analys av enkla algoritmer
  • Enkla rekursiva algoritmer
  • Javas grundläggande datastrukturer: vektor (array), ArrayList, HashMap.Stefan Nilsson
2005-01-11