KTH
Inda, läsåret 04/05
Nada

Inda förstasida

    Nyheter
    > Föreläsningar
    Uppgifter
    Projekt
    Hederskodex

Föreläsningar

Planerat innehåll på föreläsningarna våren 2005 fram till påsk.
 • F1 Arv (P8), listor (A1.4)
 • F2 Mer om arv (P9), stack och kö (A1.4)
 • F3 Interface (P10), hashtabell (A7.3)
 • F4 Träd (A1.4, A4.4)
 • F5 Sökning och sortering (A4.1-4.3)
 • F6 Prioriteskö (A6.4), grafer (A1.4)
Efter påsk kommer det att bli ytterligare en övning om grafer samt en lappskrivning om algoritmer och datastrukturer. Därefter startar projektet. Mer information kommer senare.Planerat innehåll på föreläsningar och övningar hösten 2004. P är programmeringsboken (Barnes and Kölling) och A algoritmboken (Levitin).
 • F1,Ö1: Introduktion
 • F2,Ö2: P1
 • F3,Ö3: P2.1-2.9
 • F4,Ö4: P2.10-2.17
 • F5,Ö5: P3
 • F6,Ö6: P4.1-4.9
 • F7-8,Ö7: P4.10-4.12 A1.1-1.2
 • F9,Ö8: P5 A1.3-1.4
 • F10,Ö9: P6 A2.1-2.2
 • F11,Ö10: P7.1-7.2 A2.3-2.4
 • F12,Ö11: P7.8-7.15 A2.5
 • Ö12: Projekt
Stefan Nilsson
2005-01-11