KTH
Inda, läsåret 04/05
Nada

Inda förstasida

    Nyheter
    Föreläsningar
    Uppgifter
    Projekt
    > Hederskodex

Det är tillåtet att diskutera men inte att kopiera
Hederskodex

Hederskodex och regler för examination vid Nadas kurser.

Grundregeln är att det jobb du gör i kursen på hemuppgifter och projekt ska du göra själv, förutom att projekten kan göras i tvåmannagrupper. Vid redovisning av uppgifter ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad kompisen skrivit.
     För denna kurs gäller speciellt att det alltid är tillåtet att diskutera lösningar med andra, men inte att skriva av eller kopiera.
Stefan Nilsson
2004-08-09