KTH
Inda, läsåret 04/05
Nada

Inda förstasida

    > Nyheter
    Föreläsningar
    Uppgifter
    Projekt
    Hederskodex

Nyheter

Kursanalys.

I vår kommer kursen att bestå av två moment: sex hemuppgifter och en lappskrivning (4p) samt ett avslutande projekt (2p). Hemuppgifterna kommer att betygsättas. Varje godkänd hemuppgift ger en poäng. Den första hemuppgiften lämnas in på övningen i vecka 4.
  • 5 poäng ger betyget 3
  • 6 poäng ger betyget 4
  • 7 poäng ger betyget 5
Projektet bedöms med godkänt eller underkänt. Slutbetyg på kursen är medelvärdet av betygen på hemuppgifterna under hösten och våren. Resultatet avrundas uppåt.OBS: Det har tillkommit en ny deluppgift på hemuppgift 8.

Sorteringsexemplet från föreläsningen finns i katalogen: /info/2D1345/inda04/sort/

Java API Specification (version 1.4.2)

Notebook.java i Java 1.5

Kurslitteratur:

  • David J. Barnes and Michael Kölling: Objects First with Java, second edition, Pearson Education, 2005.
  • Anany Levitin: Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Addison Wesley, 2003.
Kursen examineras med hemuppgifter och projekt som redovisas skriftligt och muntligt i samband med de obligatoriska övningarna.

Kursen omfattar 11 poäng, 1 poäng för datorintroduktionen, 4 poäng för höstens hemuppgifter, 4 poäng för vårens hemuppgifter och 2 poäng för projektuppgiften i slutet av kursen. Slutbetyget på kursen är medelvärdet av betygen på hemuppgifter och projekt.

I höst blir det en hemuppgift per vecka och varje godkänd hemuppgift ger en poäng. Den första uppgiften lämnas in på övningen i vecka 38.

  • 7-8 poäng ger betyget 3
  • 9-10 poäng ger betyget 4
  • 11 poäng ger betyget 5

Stefan Nilsson
2005-06-06