Nada

Laboration 5 - Formelkoll

Ditt program ska först bygga upp en databas över grundämnenas atomvikter och använda den för personkemisk analys. Exempel:
Namn:Henrik
H 1.0079
E finns inte
N 14.0067
R finns inte
I 126.9054
K 39.098
Din totala atomvikt är 181.018
Sedan ska programmet läsa in molekylformler och kolla att dom är syntaktiskt korrekta. I terminalfönstret ställs frågorna, t ex
  Molekyl: Si(C3(COOH)2)4(H2O)7
  Formeln är syntaktiskt korrekt
  Molekyl: Ag7(FyOj6)17
  Okänt atomnamn Fy vid radslutet Oj6)17
  Molekyl: H1SO4
  För litet tal vid radslutet SO4
  Molekyl: Ca(OH)NO3
  Saknad siffra vid radslutet NO3
  Molekyl: Na(OH
  Saknad högerparentes vid radslutet
  Molekyl: Nacl
  Saknad stor bokstav vid radslutet cl
När användaren trycker retur utan att ha skrivit någon formel ska slingan brytas och programmet avslutas.

Atomdatabas som hashtabell

Filen /info/grudat06/atoms.dat består av rader av typen
  Ag 107.868
Du ska läsa in filen i en hashtabell atomlist med atombeteckningen som nyckel och atomvikten som värde, alltså enligt principen
  atomlist["Ag"]="107.868"
Några tips för personkemiuppgiften:

Syntaxanalys

Syntaxen för molekylformler kan beskrivas så här i BNF-notation:
<formel>::= <mol> \n
<mol>  ::= <group> | <group><mol>
<group> ::= <atom> |<atom><num> | (<mol>) <num>
<atom> ::= <LETTER> | <LETTER><letter>
<LETTER>::= A | B | C | ... | Z
<letter>::= a | b | c | ... | z
<num>  ::= 2 | 3 | 4 | ...
Ditt program ska läsa formeln tecken för tecken och med rekursiv medåkning kolla syntaxen. Eftersom det är lättast att läsa hela raden får du göra det och sedan lägga in alla tecken i en kö. Avsluta med returtecknet, så här.
  rad=raw_input("Molekyl:)
  for tkn in rad: q.put(tkn)
  q.put("\n")
Rekursiv medåkning innebär att huvudprogrammet gör anropet readformel(), att readformel() anropar readmol() som anropar readgroup() och sedan eventuellt sej själv, att readgroup() antingen anropar readatom() eller läser en parentes och anropar readmol() etc - allt enligt grammatiken. När ett syntaxbrott upptäcks genereras ett särfall (raise Exception,msg) som fångas i huvudprogrammet och där skrivs hela resten av kön ut.

Man måste ofta tjuvtitta på nästa tecken för att veta vilken gren man ska följa i syntaxträdet och därför bör du i klassen Queue lägga till metoden peek() som returnerar första värdet men låter kön vara oförändrad.

Extrauppgifter för högre betyg (välj en)

Molekylvikten kan din formelkoll samtidigt räkna ut om du låter alla metoder returnera ett tal, nämligen så här

Nu ska körningen se ut så här.
Molekyl:Si(C3(COOH)2)4(H2O)7
Formeln är syntaktiskt korrekt
Molekylvikt: 658.466

Skriv din egen hashmodul och använd den i stället för pythons inbyggda dictionary. I ditt huvudprogram har du
from hash import Hash och i hashmodulen ska följande finnas.

Nu finns ingen has_key så huvudprogrammet måste ha try: - - - except Exception: - - -

En jätteprestation av................................. enligt............................ den ...............


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 25 oktober 2006
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>