Nada

Laboration 3 - Ordträd

Laborationens tema är binära sökträd och första uppgiften är att bygga upp ett sökträd från en fil med svenska ord och spotta ut dubbletter. Nästa uppgift är att kolla orden i en engelsk text mot det svenska sökträdet. Finns det några skenbart svenska ord ska dom skrivas ut, dock endast första förekomsten av varje svenskt ord. För att veta vilka ord man redan hittat sparar man förstås dom i ett annat sökträd.

Ett sökträd med ordlista

I filen bintree.py ska du skriva en class bintree: med tre anrop, nämligen följande (som kan tänkas stå i huvudprogrammet lab3.py).
  from bintree import bintree # Övrigt i filen förblir dolt
  svenska=bintree()
  svenska.put("gurka")
  - - -
  if svenska.exists("gurka"):
   - - -
  svenska.write()       # Skriver alla ord i bokstavsordning
När trädobjektets put("gurka") anropas skickar trädet sin rotpekare och det nya ordet till en rekursiv funktion putta som ser till att en ny nod skapas på rätt ställe. Analogt gör de övriga anropen, alltså så här.
class bintree:
  root=None

  def put(self,newvalue):
    self.root=putta(self.root,newvalue)

  def exists(self,value):
    return finns(self.root,value)

  def write(self):
    skriv(self.root)
    print
Här är klassen slut men sedan kommer definitionerna av putta, finns och skriv. Om man försöker lägga in en dubblett ska putta bara skriva ut den på skärmen.

Det finns förstås också en class node: i bintreefilen som innehåller ett värde och två pekare.

I lab3.py ska du först läsa in hela filen /info/grudat06/word3.txt i trädet, till exempel så här.

  svenskfil=open("word3.txt")    # Öppnar filen för läsning 
  for rad in svenskfil.readlines():
    ord=rad[0:3]          # Ett trebokstavsord per rad
    svenska.put(ord)        # in i sökträdet
Om du gjort rätt kommer dom dubblettord som spottas ut att bilda ett viktigt budskap.

Två binära sökträd med ordlistor

När du nu har ett sökträd med alla svenska trebokstavsord kan du blixtsnabbt kolla om ett givet ord finns med. Du ska nu läsa filen /info/grudat06/engelska.txt ord för ord och putta in orden i ett annat sökträd. Nu vill du inte ha dubbletterna utskrivna, så kolla först if engelska.exists(...). Om ordet redan fanns gör du ingenting, men om det är nytt ska du också kolla om det råkar finnas som svenskt ord. I så fall ska det skrivas ut på skärmen.

Om du har gjort rätt kommer dom utskrivna orden att bilda ännu ett hemligt budskap! När du mottagit det kan du försöka få underskrift av en lärare.

Extrauppgifter för högre betyg (välj en)

Söt tös: Undersök vilka trebokstavsord som blir andra ord baklänges. Varje ordpar ska bara skrivas ut en gång och symmetriska ord inte alls.

Alpin pinal: Undersök vilka fembokstavsord som blir ett annat ord när dom två första bokstäverna flyttas sist. Du kan använda ordlistan /info/grudat06/word5.txt.

Genialt programmerat av ..................................... anser.............................. den .................