Nada

Laboration 2 - Kortkonst

"Trollkarlen tar ut de tretton spaderna ur leken, håller dem som en kortlek med baksidan upp och lägger ut dem på följande sätt: Översta kortet stoppas underst, nästa kort läggs ut med framsidan upp, nästa kort stoppas underst, nästa kort läggs ut osv. Till publikens häpnad kommer korten upp i ordning ess, tvåa, trea...

Utförande: Man ordnar i hemlighet korten enligt följande."

Ja, här bryter vi citatet ur Liberg: Trolleri för alla. I labbuppgiften ingår nämligen att ta reda på kortkonstens hemlighet! Du ska därför göra ett program som uppför sig så här:
Vilken ordning ligger korten i? 3 1 4 2 5
De kommer ut i denna ordning:
1 2 3 5 4

En kö av noder

Programmet bygger först upp en kö av inlästa tal, sedan manipulerar den kön enligt beskrivningen. Med den abstrakta datastrukturen kö kan man göra tre saker: stoppa in något, plocka ut något och kolla om kön är tom. Det motsvarar anropen put(x), x=get() och isempty(). Ditt huvudprogram ska klara sin uppgift med dessa anrop, utan att bry sej om hur kön implementerats. Innan du tar itu med kortkonsten kan du försöka få följande testprogram att fungera.
  put(1)
  put(2)
  x=get()
  y=get()
  print x,y  # 1 2 ska komma ut

Låt till en början kön finnas i samma fil test.py som huvudprogrammet, så man kan lätt se att kön består av noder som innehåller ett tal och en pekare var. Klassen node kan stå överst i filen, sedan kan dom globala köpekarna komma, sedan definieras put(x), get() och isempty() och sist kommer huvudprogrammet.

Det är lite knepigt att programmera put(x) eftersom det blir två fall, beroende på om kön är tom eller inte. Det är till stor hjälp att rita upp situationerna, så gör det.

När testprogrammet fungerar gör du om det så att det löser kortkonstens gåta. Inmatningstips är att använda raw_input().split(). Experimentera sedan med olika inmatade ordningar och lös kortkonstens gåta!

Programmet konverserar också intelligent. Mata till exempel in meningen JAG GILLAR NÄR DU KRAMAR MEJ.

En abstrakt köklass

Men labben är inte slut med det. Om man ska kunna ha flera köer igång måste man ha flera köobjekt som har var sina first och last. Man vill till exempel kunna flytta värden från en kö till en annan med
  q1=queue()
  q2=queue()
  - - -
  x=q1.get()
  q1.put(x)
Låt filen queue.py börja med class queue: och kopiera över all kökod och nodklassen. Nu ska varje anrop ha en self-parameter och i stället för två globala pekare används self.first och self.last.

Huvudprogrammet lab2.py börjar lämpligen med from queue import queue, då förblir nämligen nodklassen osynlig.

Extrauppgifter för högre betyg (välj en)

Bakfram kortkonst: Det är tidskrävande att experimentera sej fram till rätt utgångsordning på korten. En genial metod är förstås att göra kortkonsten baklänges, och det ska du programmera. Då är det det sista inmatade kortet som man ska ta sej an först och därför behövs en stack för tillfällig lagring. Sedan vidtar köjobbet men nu måste förstås kön ha first på understa kortet och last på översta. För att slutligen skriva ut kortbunten uppifrån och ner måste man alltså gå via stacken igen. Puh!

Misslyckad blandning: Korthajarnas riffelblandning går till så att leken delas på mitten och de båda halvlekarna rifflas ihop så att undre halvlekens översta kort hamnar överst och övre halvlekens understa kort hamnar underst. Ryktet säger att den här blandningen inte får göras för många gånger, för då är korten tillbaka i ursprunglig ordning. Kan det stämma?

För att programmera det här behöver du tre köer. Ditt program ska fråga efter antal kort (ett jämnt tal) och antal blandningar och skriva ut hur ordningen blir efteråt. Testa med 6 kort och tre blandningar eller 62 kort och sex blandningar. Hur många behövs för vår vanliga kortlek med 52 kort?
Suveränt jobbat av ....................................... fastslår......................... den .............