Nada

Kursanalys för grudat06, Grundläggande datalogi, 2006/07

Kursdata

Tid: Period 2-3 läsåret 2006/07, dvs oktober-mars.

Poängantal: 4 (varav labb 1 poäng, tenta 3 poäng).

Tenta: hemtenta utlämnad 2 feb, redovisad 6 feb 2007, tretimmars omtenta 20 mars.

Föreläsningar: 22 timmar.

Övningar: 20 timmar.

Labbar: Sex obligatoriska, en frivillig, 24 timmar schemalagd tid.

Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson

Övningslärare: Mika Cohen.

Kurslitteratur: Fritt val mellan sex olika datalogiböcker. Häftet Pythonkramaren, del 1. Föreläsningsanteckningar på webben.

Antal elever: 81 varav 13 kvinnor och 68 män.
F-06: 1
F-05: 8
F-04: 51
F-03: 14
F-02: 2
F-01: 1
F-90: 1
X-06: 1
I-03: 1
SU-06: 1

Avklarade moment 2007-03-20:

              Kvinnor     Män
Tenta     74 (91%)   11 (85%)  63 (93%)
Labbar     55 (68%)   11 (85%)  44 (65%)
Prestationsgrad:  85%    
Examinationsgrad:  68%
Betygsfördelningen blir till slut cirka 20% treor, 30% fyror och 50% femmor! Den som fick fyra på tentan kan nämligen höja betyget genom att göra en extralabb.
Statistik för varje kön för sej visar att betygsfördelningen inte skiljer sej märkbart.

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska

Kursnämnd

Den kursnämnd som motvilligt lät sej utses vid kursstart försvann under jullovet. En ny motvillig kursnämnd utsågs och fick vara med och bestämma tentadatum, men något utvärderingsmöte blev det aldrig.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens hemsida.

Kursenkät

En webbenkät har hittills bara fått 9 svar men tycks visa att kursen är uppskattad, lagom svår och lagom krävande.
/Henrik Eriksson, 2007-03-20.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 21 mars 2007
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>