Grudat 2004-02-16 Kurs forel [NADA, KTH]

Nada

Föreläsning 12 - Repetition inför tentan

Vad var datalogi nu igen?

Datalogi är läran om datastrukturer och algoritmer, d v s hur man kan organisera och hålla reda på data samt hur dessa data kan utnyttjas enligt en steg-för-steg-beskrivning för att (effektivt) lösa något problem.

Datastrukturer

Datastrukturer används för att strukturera och abstrahera data. Olika datastrukturer används till olika saker. I kursen har följande datastrukturer tagits upp:

Algoritmer

Algoritmer används för att lösa problem. En algoritm utnyttjar en eller flera olika typer av datastrukturer och det är rätt datastruktur i kombination med rätt algoritm som gör algoritmen effektiv. Algoritmer jämförs genom antalet operationer som måste utföras givet ett antal element eller mer grovt med komplexitetsberäkningar, där komplexiteten anges med en funktion av viss storleksordning, Ordo, O(f(N)).I kursen har följande algoritmer tagits upp: Det finns också en mängd namnlösa småalgoritmer som ingår i de ovanstående. Givetvis är det viktigt att förstå hur ett binärt träd byggs upp innan man kan söka i det, hur en hashtabell eller en boolesk hashtabell fylls i innan sökning kan ske o s v.

Abstraktion

Abstraktion innebär att dölja detaljer. En användare behöver inte känna till detaljer för att kunna utnyttja en datastruktur eller algoritm och en konstruktör behöver inte veta vad informationen kommer ifrån eller vad resultaten ska utnyttjas till. Några fördelar med abstraktion:

Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 16 februari 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>