Nada

Aktuell information om 2D1344, Grundläggande datalogi för F3

Kurslitteratur Lärare Schema Kursplan
Hjälp och handledning Nadas datasalar Kurskatalog Bonuspoäng
Köra hemma Laborationer Synpunkter på kursen Tentamen

^ Upp till kursens hemsida.


Tryck här för att hämta kursenkäten:
En preliminär kursanalys finns men den ska aktualiseras efter omtentan den 20 mars och efter det att fler svarat på kursenkäten.

Senaste nytt

Kurslitteratur

Som kursbok duger vilken lärobok som helst som har algoritmer och datastrukturer i titeln, till exempel följande. En bra pythonbok på webben som dessutom innehåller en del datastrukturer är How to Think Like a Computer Scientist. Man kan också klara sej med de föreläsningsanteckningar som finns här på webben eller med häftet Pythonkramaren, del två som snart ges ut.

Programspråket Python är en mycket förenklad Java, lämpligt för en kurs som vill vara språkoberoende. Programexempel från föreläsningar och övningar är tillräckliga för att göra laborationerna, men kolla gärna häftet Pythonkramaren, del ett (skriv inte ut det på papper, det finns att köpa för några kr på Nadas exp!).

Lärare

Föreläsare är Henrik Eriksson . Mottagningstid tors 13-14 men är hjälpsam alla andra tider också.

Övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Mika Cohen mikac snabela nada.kth.se

Schema

Period 2

VAD VECKA DAG TID GRUPP SAL
Föreläsning 43 ons 8-10 Alla K2
44 mån 15-17 Alla M2
45 tis 10-12 Alla K2
46 mån 13-15 Alla K2
47 mån 10-12 Alla V1
48 mån 10-12 Alla M2
Övning 43 ons 15-17 Alla Q33,Q34
44 tor 15-17 Alla E31,E35
45 tor 15-17 Alla E31,E35
46 fre 10-12 Alla V33,Q34
47 fre 10-12 Alla Q34,Q35
48 fre 13-15 Alla Q33,Q34
49 fre 10-12 Alla Q33,Q34
Datorlab 44 tis 15-17 gr 1 Röd,Orange
44 ons 13-15 gr 2 Gul,Brun
45 tis 15-17 gr 1 Röd,Orange
45 ons 8-10 gr 2 Röd,Orange
46 mån 15-17 gr 1 Röd,Orange
46 ons 8-10 gr 2 Röd,Orange
47 ons 13-15 gr 1 Gul,Brun
47 ons 15-17 gr 2 Gul,Brun
48 ons 8-10 gr 1 Gul,Brun
48 ons 13-15 gr 2 Gul,Brun
49 ons 13-15 gr 1 Gul,Brun
49 tor 8-10 gr 2 Gul,Brun

Period 3

VAD VECKA DAG TID GRUPP SAL
Föreläsning 4 tis 10-12 Alla V1
5 tis 10-12 Alla V1
6 tis 10-12 Alla D2
7 tis 10-12 Alla V1
8 tis 10-12 Alla D2
Övning 4 fre 8-10 Alla E31
5 fre 15-17 Alla E51
6 fre 8-10 Alla E31
7 fre 15-17 Alla E31
8 fre 8-10 INSTÄLLD E31
Datorlab 4 ons 15-17 gr 1 Gul,Brun
4 tor 8-10 gr 2 Röd,Orange
5 ons 8-10 gr 1 Gul,Brun
5 tor 10-12 gr 2 Gul,Brun
6 ons 15-17 gr 1 Gul,Brun
6 tor 8-19 gr 2 Röd,Orange
7 ons 15-17 gr 1 Gul,Brun
7 tor 13-15 gr 2 Röd,Orange
8 ons 13-15 gr 1 Gul,Brun
8 tor 8-10 gr 2 Röd,Orange
9 ons 8-10 gr 1 Gul,Brun
9 fre 8-10 gr 2 Röd,Orange

Preliminär kursplan

Kursen går i två perioder och omfattar huvudsakligen algoritmer och datastrukturer.

vecka 43

vecka 44

vecka 45

vecka 46

vecka 47

vecka 48

vecka 49

vecka 4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8

vecka 9

vecka 11-13

vecka 12-26

Tentamen

Hemtentan lämnas ut på överenskommen dag i februari 2006 och redovisas personligen på föreläsningen nästa vecka. Den som inte kan komma då måste redovisa muntligt för kursledaren före den föreläsningen.

Tillåtet hjälpmedel är Rosa formelsamlingen. och kursböckerna. Sökning på webben undanbedes.

Slutbetyget i kursen är medelvärdet av tentabetyg och labbkursbetyg, avrundat uppåt.

Några tidigare kursomgångar har haft femtio alternativfrågor, där man ska kryssa för rätt svar. Det blev ganska tråkigt, kolla själv:
Pirattentan 9 jan 2004 med lösning. Ordinarie tentan 3 mars 2004 med lösning.

I år blir det alltså inte kryssfrågor. Hemtentan 1 feb 2005 och hemtentan 2 feb 2006 blev mer uppskattade. Hur tentan ska utformas i år kan deltagarna påverka. Extentorna nedan duger gott som extentor för vår kurs.

Tildas tentabank

Många gamla tentor, de flesta med lösning finns nedan. Tyvärr har vi numer bara råd att göra lösningar till ordinarietentorna.
We also have English translations of some old exams.
Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Hjälpmedel på tentan är en valfri datastruktur- och algoritmbok samt ditt lila handskrivna formelblad.
Postscript Acrobat
070113 Tenta
061023 Tenta
051019 Tenta Losning
050822 Tenta Tenta
050312 Tenta Lösning Tenta Lösning
041019 Tenta Lösning Tenta Lösning
040826 Tenta Tenta
040313 Tenta Lösning
040116 Tenta Tenta
031020 Tenta Lösning Tenta Lösning
030828 Tenta Tenta
030426 Tenta Tenta
030308 Tenta Tenta Lösning
030111 Tenta Tenta
021019 Tenta Lösning Tenta Lösning
020822 Tenta Lösning Tenta Lösning
020406 Tenta Lösning Tenta Lösning
020110 Tenta Lösning Tenta Lösning
011027 Tenta Lösning Tenta Lösning
010116 Tenta Lösning Tenta Lösning
001216 Tenta Lösning Tenta Lösning
000831 Tenta Lösning Tenta Lösning
000603 Tenta Lösning Tenta Lösning
000527 Tenta Lösning Tenta Lösning
000507 Tenta Lösning Tenta Lösning
000318 Tenta Lösning Tenta Lösning
000311 Tenta Lösning Tenta Lösning
990828 Tenta Lösning Tenta Lösning
990417 Tenta Lösning Tenta Lösning
990320 Tenta Lösning Tenta Lösning
990313 Tenta Lösning Tenta Lösning
980425 Tenta Lösning Tenta Lösning
980321 Tenta Lösning Tenta Lösning
980307 Tenta Lösning Tenta Lösning
970412 Tenta Lösning Tenta Lösning
970315 Tenta Lösning Tenta Lösning
970308 Tenta Lösning Tenta Lösning
960309 Tenta Lösning Tenta Lösning
En fiktiv tenta med fiktiv lösning.

Laborationer

Labbkursen består av sex obligatoriska och en frivillig laboration( Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6, Lab7 ) som görs i grupper om högst två personer. I grundversionen ger labbarna trea på labbkursen, om man gör extrauppgifterna får man fyra och om man gör en frivillig labb får man femma. För extralabben finns flera förslag men man kan också hitta på en lagom uppgift själv.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra dej att ligga i fas med undervisningen.
Labb 1 ger ingen bonus.
Labb 2 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 20 nov 2006.
Labb 3 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 2 dec 2006.
Labb 4 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 26 jan 2007.
Labb 5 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 16 feb 2007.
Labb 6 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 2 mars 2007.
Labb 7 är frivillig och kan redovisas efter tentan.
Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det året som labbresultatet rapporteras. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot
res show grudat06

Hederskodex

Skolan tillämpar en hederskodex i alla sina kurser och varje student förutsätts tillämpa hederskodexen. Om du inte har läst den eller inte minns den: läs den nu!

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/grudat06. På denna katalog finns textfiler och annat som har med kursen att göra.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till lärarna eller kursledaren

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 15 mars 2007
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>