2D1344 Grundläggande datalogi för F

Resultat av kursutvärdering


  Sex frågor väntar på svar och en eller annan kommentar.


 1. Vad tycker du om kursinnehållet?

  1. 19% (3 st) Mycket bra.
  2. 63% (10 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Så där.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåligt.
  6. 0% (0 st) Ingen åsikt.

  Ev. kommentar om kursinnehållet:

  Bra att labba i Python! (vet inte om det passar in just här men men...)
  ---
  Bra med Python: Det handlar mer om själva teorin och principerna än om att lära sig Java som det var innan.


 2. Vad tycker du om föreläsningarna pedagogiskt sett?

  1. 38% (6 st) Mycket bra.
  2. 25% (4 st) Bra.
  3. 13% (2 st) Acceptabla.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 13% (2 st) Har inte deltagit.

  Ev. kommentar:

  Man tar inte upp så mycket stoff vilket gör att det är mycket enkelt att hänga med.
  ---
  Kunde varit något högre tempo emellanåt, men de var väldigt bra. Bra föreläsningsanteckningar på nätet oxå! Bra med lådorna på sorteringsföreläsningen.


 3. Vad tycker du om övningarna pedagogiskt sett?

  1. 6% (1 st) Mycket bra.
  2. 25% (4 st) Bra.
  3. 31% (5 st) Acceptabla.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 0% (0 st) Dåliga.
  6. 25% (4 st) Har inte deltagit.

  Magnus/Jonas/Jakob?:

  Magnus
  ---
  Gick hos Magnus som var fantastiskt bra! Väldigt ordentlig, pedagogisk och dessutom trevlig!


 4. Hur har lärartillgängligheten varit?

  1. 13% (2 st) Mycket bra.
  2. 44% (7 st) Bra.
  3. 6% (1 st) Hyfsad.
  4. 19% (3 st) Mindre bra.
  5. 6% (1 st) Dålig.

  Ev. kommentarer:

  Det har varit mycket glest med assar på labbarna. Om man kom klockan 3 när labben började fick man vänta till halv fem innan man fick hjälp/redovisa
  ---
  Mycket lång väntetid för hjälp/redovisning på labbarna. Fler assar och/eller fler grupper skulle inte ha varit fel.
  ---
  För få vid labredovisningarna!
  ---
  Alltid lätt att få kontakt om man behövde det. Långa väntetider vid labbarna emellanåt, men det är ju svårt att reglera.
  ---
  Det är bra att man kan komma förbi och fråga om problem med labbarna och bli vänligt bemött.
  ---
  lång kö för redovisning. men jag fick alltid redovisa till slut. kanske mitt fel som alltid redovisade sista tilfället.


 5. Vad tyckte du om laborationerna (dom du har gjort)?

  1. 0% (0 st) Mycket lätta.
  2. 0% (0 st) Lätta.
  3. 69% (11 st) Medel.
  4. 19% (3 st) Ganska svåra.
  5. 0% (0 st) Mycket svåra.

  Ev. synpunkter på laborationerna:

  De var inte svåra, men jag skulle inte kunna programmera och upptäcka felet, utan assistanternas hjälp.
  ---
  Roliga laborationer som man lärde sig mycket av!
  ---
  Tråkigt att labbarna bara ger ne poäng och inte två
  ---
  Labbarna har varit bra, med bra och tydliga labbpek och rätt roliga labbar. Syntax-analyslabben (lab5) är lite i jobbigaste laget tycker jag.
  ---
  Bra laborationer som lyckades lägga fokus på att lära sig teori mer än att lösa programspecifika problem. Ev. lite mycket redundans i lab 5-6 där i princip samma problem skulle lösas i båda labbarna. Bra system med bonuspoäng och högre betyg.


 6. Vad anser du om kursens genusperspektiv (jämställdhetsaspekten)

  1. 6% (1 st) Mycket bra.
  2. 44% (7 st) Bra.
  3. 31% (5 st) Hyfsat.
  4. 0% (0 st) Mindre bra.
  5. 6% (1 st) Dåligt.

  Ev. kommentar om genusperspektivet:

  vadå? det har jag inte lagt märke till alls
  ---
  Ingen kommentar egentligen...
  ---
  Bra med denna fråga! Synd att det inte fanns någon kvinnlig asse. Bra med lite genusinfo på en föreläsning (som jag tyvärr missade). Skulle vara roligt att få höra lite om mer eller mindre kända kvinnor inom datalogin och matematiken, typ Ada Lovelace, Lise Meitner osv.
  ---
  Förutom damernaförst-sökningen var kursen mycket jämställd.
  ---
  Vad jag har märkt så har kursen vare sig varit bättre eller sämre än vad KTH-kurser i allmänhet är, men jag har heller inte följt undervisningen särskilt mycket.
  ---
  har väl inte funderat på direkt.


 7. Ytterligare kommentarer om kursen:

  Rolig kurs, men man kan kanske öka svårighetsgraden på hemtentan lite.
  ---
  För lite tid för att göra hemtentan. Åtminstonde en vecka borde ges istället för en helg någon dag.
  ---
  En rolig kurs! Roligt med hemtenta (som dock kunde varit lite tydligare i formuleringarna. Vad menas egentligen med "gör helst detta", hur många poäng blir man av med om man inte gör det? Hälften, mindre än hälften eller rent av mer?) Denna kurs borde ligga i ettan istället för progk-kursen, den här ger en mycket bättre förståelse och dessutom får jag lust att lära mig mer programmering vilket jag verkligen INTE fick av progkn.Så, tack för en bra kurs!
  ---
  Henrik är så bra och underhållande att man kan gå på föreläsningarna trots att man redan klarat tentan.
  ---
  Bra och trevlig kurs. Hemtenta var en intressant ide, tog nog mer tid än en vanlig tenta.
  ---
  Jag gillar inte hemtentor. Jag hade pluggat mer om vi haft vanlig tenta. Nu kunde jag vänta till jag sett frågorna och sedan plugga in just det som var aktuellt. Dessutom så skapar hemtentor ojämna förutsättningar då det inte går att kontrollera fusk. En del fuskar mycket, än del lite och än del inte alls. Dessutom så har man olika bra förutsättningar i och med att man har olika kontaktnät. Hade någon känt någon med goda kunskaper i ämnet och inte dragit sig för att använda det hade hen kunnat få femma utan att kunna mycket.


henrik@nada.kth.se

Denna sammanställning har genererats med ACE.