Nada

Kurslitteratur Lärare Schema Kursplan
Hjälp och handledning Nadas datasalar Kurskatalog Bonuspoäng
Köra hemma Laborationer Synpunkter på kursen Tentamen

Grudat 2D1344

^ Upp till kursens hemsida.


Tryck här för att hämta kursenkäten:

Senaste nytt

Kurslitteratur

Som kursbok duger vilken lärobok som helst som har algoritmer och datastrukturer i titeln, till exempel följande. Man kan också klara sej med de föreläsningsanteckningar som kommer att finnas här.

Programspråket Python är en mycket förenklad Java, lämpligt för en kurs som vill vara språkoberoende. Programexempel från föreläsningar och övningar är tillräckliga för att göra laborationerna.

Lärare

Föreläsare är Henrik Eriksson < henrik snabela nada.kth.se >. Mottagningstid tors 13-14 men är hjälpsam alla andra tider också.

Övningsgrupperna leds av följande personer:

Grupp Övningsledare Datorpostadress
1 Jakob Nordström jakobn snabela nada.kth.se
2 Martin Rehn rehn snabela nada.kth.se
3 Jonas Sjöbergh jsh snabela nada.kth.se

Schema

Period 2

VAD VECKA DAG TID GRUPP SAL
Föreläsning 44-50 tis 13-15 Alla V1
Övning 44-50 ons 13-15 Alla E51-53
Datorlab 44-50 fre 8-10 gr 1 Gul
44-49 fre 10-12 gr 2 Gul
45-46,49-50 mån 10-12 gr 3 Röd
47-48 mån 8-10 gr 3 Röd

Period 3

VAD VECKA DAG TID GRUPP SAL
Föreläsning 5-8 mån 13-15 Alla F3
4 mån 15-17 Alla F3
Övning 4-8 ons 8-10 Alla Q31-33
Datorlab 5-8 mån 15-17 gr 1 Gul
9 tis 15-17 gr 1 Röd
9 ons 8-10 gr 3 Röd
4-5,7-9 ons 15-17 gr 2 Röd
6 ons 17-19 gr 2 Röd
6-8 tor 17-19 gr 3 Röd
4-5,8 fre 15-17 gr 3 Röd

Preliminär kursplan

Kursen går i två perioder och omfattar huvudsakligen algoritmer och datastrukturer. Kapitelhänvisningarna avser Drozdeks bok (se fjolårets webbsida för läsanvisningar till fjolårets kursbok).

vecka 44

vecka 45

vecka 46

vecka 47

vecka 48

vecka 49

vecka 50

2004

vecka 4

vecka 5

vecka 6

vecka 7

vecka 8

vecka 9

vecka 11

vecka 12-26

Tentamen

Ordinarie tentamen går enligt tentaschemat lördag 13 mars kl 8-13 i E31-36 men i verkligheten 9-13. Omtentan går lördag 24 april kl 14-19 i E35. Tentans utformning bestämdes av kursdeltagarnas majoritet under hösten till alternativtypen, alltså som pirattentan och förra årets tentor. Tillåtet hjälpmedel är Rosa formelsamlingen. Slutbetyget i kursen är medelvärdet av tentabetyg och labbkursbetyg, avrundat uppåt.

Kursen förnyas detta år och tidigare tentor är inte helt representativa. Det blir ingen programmering på tentan utan svaren ska ges med ord och figurer (eller alternativval). Extentorna nedan kan få gälla som extentor för vår kurs. Hjälpmedel för oss är endast formelsamlingen, inte valfri algoritmbok som anges för tildatentorna.

Tildas tentabank

Många gamla tentor, de flesta med lösning finns nedan. Tyvärr har vi numer bara råd att göra lösningar till ordinarietentorna.
We also have English translations of some old exams.
Du behöver inte anmäla dej till Nadatentor. Hjälpmedel på tentan är en valfri algoritmbok samt den rosa Formelsamlingen.
Postscript Acrobat
040116 Tenta Tenta
031020 Tenta Lösning Tenta Lösning
030828 Tenta Tenta
030426 Tenta Tenta
030308 Tenta Lösning Tenta Lösning
030111 Tenta Tenta
021019 Tenta Lösning Tenta Lösning
020822 Tenta Lösning Tenta Lösning
020406 Tenta Lösning Tenta Lösning
020110 Tenta Lösning Tenta Lösning
011027 Tenta Lösning Tenta Lösning
010116 Tenta Lösning Tenta Lösning
001216 Tenta Lösning Tenta Lösning
000831 Tenta Lösning Tenta Lösning
000603 Tenta Lösning Tenta Lösning
000527 Tenta Lösning Tenta Lösning
000507 Tenta Lösning Tenta Lösning
000318 Tenta Lösning Tenta Lösning
000311 Tenta Lösning Tenta Lösning
990828 Tenta Lösning Tenta Lösning
990417 Tenta Lösning Tenta Lösning
990320 Tenta Lösning Tenta Lösning
990313 Tenta Lösning Tenta Lösning
980425 Tenta Lösning Tenta Lösning
980321 Tenta Lösning Tenta Lösning
980307 Tenta Lösning Tenta Lösning
970412 Tenta Lösning Tenta Lösning
970315 Tenta Lösning Tenta Lösning
970308 Tenta Lösning Tenta Lösning
960309 Tenta Lösning Tenta Lösning
En fiktiv tenta med fiktiv lösning.

Laborationer

Labbkursen består av sex obligatoriska och en frivillig laboration( Lab1, Lab2, Lab3, Lab4, Lab5, Lab6, Lab7 ) som görs i grupper om högst två personer. I grundversionen ger labbarna trea på labbkursen, om man gör extrauppgifterna får man fyra och om man gör en frivillig labb får man femma. För extralabben finns flera förslag men man kan också hitta på en lagom uppgift själv.

Bonuspoäng

Vi tillämpar ett bonussystem för att uppmuntra dej att ligga i fas med undervisningen.
Labb 1 ger ingen bonus.
Labb 2 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 17 nov 2003.
Labb 3 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 1 dec 2003.
Labb 4 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 23 jan 2004.
Labb 5 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 12 feb 2004.
Labb 6 ger en bonuspoäng om den redovisas senast 12 mars 2004.
Labb 7 är frivillig och kan redovisas efter tentan.
Summan av dessa poäng adderas till den på tentan uppnådda poängsumman. Detta gäller ett kalenderår räknat från kursstart. Bonuspoäng kan endast fås det året som labbresultatet rapporteras. När du är inloggad kan du se vilka labbar du är godkänd på genom att ge kommandot
res show grudat03

Hederskodex

Nada tillämpar en hederskodex i alla sina kurser och varje student som läser en Nadakurs förutsätts tillämpa hederskodexen. Om du inte har läst den eller inte minns den: läs den nu!

Kurskatalog

Kursen har en katalog på Unixdatorerna: /info/grudat03. På denna katalog finns textfiler och annat som har med kursen att göra.

Synpunkter på kursen

Eftersom denna kurs kommer att ges för många elever under flera års tid är vi tacksamma för synpunkter på kursen. En datorstödd kursutvärdering kommer att göras. Synpunkter kan lämnas till lärarna eller kursledaren

^ Upp till kursens hemsida.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 2 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>