Rätta svaren till tentan 2003-03-10

1-5:BAADB
6-10:DCDAD
11-15:BAABD
16-20:BBBAD
21-25:CBABD
26-30:CABBC
31-35:DCCCD
36-40:BBDDD
41-45:ABDDA
46-50:BBBAA

Betygsgränser

U:0-28
3:29-36
4:37-43
5:44-50