Föreläsningar

Föreläsning 4

Linjära datastrukturer (forts)

[kapitel 5]
OH-bilder från denna föreläsning

Hur hänger datatyperna Vector, lista och sekvens ihop?

Absolut eller relativ indexering

Vad menas med rangen för ett element i en Vector?

Hur kan man tala om positioner inne i en abstrakt datatyp?

Kan man implementera en sekvens på flera olika sätt?

Är länkad lagring eller array-baserad lagring bäst?

Vad är en abstrakt iterator?

Kan man knyta ihop de snarlika datatyperna Vector, lista och sekvens?

Kan man hindra att en viss del av programmet ändrar i datastrukturen?