Föreläsning 3

Linjära datastrukturer

[kapitel 4]
OH-bilder från denna föreläsning

Hur definierar man en abstrakt datatyp (ADT)?

Gränssnitt och accessmetoder

Vad är kännetecknar datatypen stack?

Vad kan man använda stackar till?

Hur kan man implementera en stack?

Vad är en för någonting?

Hur kan man implementera en kö?

Vad menas med länkad lagring?

Vad är för och nackdelarna med länkad lagring?

Vad är en deque?

Vad menas med dubbellänkning?