Föreläsning 1

Java och Objektorienterad programstrukturering

[kapitel 1-2]
OH-bilder från denna föreläsning

Vad handlar denna kurs om?

Kommer ni ihåg hur man skriver Java-program?

Vad menas med begreppen algoritm och datastruktur?

Varför vill man abstrahera?

Hur använder man Javas objektorienterade resurser för att bygga abstraktionsbarriärer?

Vad är ett design pattern?