Lösningar till "Liten javatutorial"

Här finns lösningsförslag till uppgifterna i den lilla javarepetitionen. Det finns lite insprängda tips om till exempel läsning från tangentbordet, och tolkning av argument på kommandoraden.

Prova först att lösa uppgifterna själva, och kolla inte lösningarns förrän ni kör fast. Man lär sig på att tänka.

Lösningar uppgift för uppgift

 1. Inledande exempel: En hälsning till världen
  Lösningsförslag: uppg1.java
 2. En variabel: Beräkningar utan siffror
  Lösningsförslag: uppg2.java
 3. Slingor: Summera heltal från 1 till 100
  Lösningsförslag: uppg3.java
 4. Större tal: Summera heltal från 1 till 100000
  Lösningsförslag: uppg4.java
 5. Flyttal: Cirkelarean
  Lösningsförslag: uppg5.java
  Lösningsförslag: uppg5extra.java -- Tolka argument
 6. while-slingan: Newtons metod
  Lösningsförslag: uppg6.java
  Lösningsförslag: uppg6extra.java -- Läsa från tangenbordet
 7. Funktioner: Summering av rötter
  Lösningsförslag: uppg7.java
 8. Vektorer och slumptal: Blanda en kortlek
  Math.random() ger ett slumptal mellan 0.0 och 1.0. Kolla javadokumentationen!
  Lösningsförslag: uppg8.java
 9. Lite beräkningar: Primtalskontroll, hitta primtal på formen 33..31
  Ett tal n är ett primtal om det inte är jämnt delbart med något tal mindre än eller lika med sqrt(n).
  Lösningsförslag: uppg9.java
 10. Filläsning: Byta plats på varannan rad
  Lösningsförslag: uppg10.java
 11. STORA heltal: Ett till primtal på formen 33..31
  Läs om klassen BigInteger i javadokumentationen.
  Lösningsförslag: uppg11.java


Senast ändrad 2001-11-07 av Tomas Oppelstrup