Föreläsningar

Föreläsning 5

Träd

[kapitel 6]
OH-bilder från denna föreläsning

Varför vill man strukturera data hierarkiskt?

Träd är en mycket effektiv lagringsstruktur.

Vilka termer används för träd?

Geometriskt: Höjd och djup
Lånat från släktträd: barn, förälder, ättling
Lånat från växterna: gren, rot, löv

Hur ser en ADT för träd ut?

Finns det någon naturlig ordning att gå igenom innehållet i ett träd?

Begreppen preorder, inorder och postorder.

Vad menas med ett binärt träd?

Kan man överhuvudtaget lagra träd sekvensiellt, t.ex. i en vektor?

Är vissa trädstrukturer mer effektiva än andra?

Balansering av träd.