Projektregler för datalogi, 2D1343, moment PRO1 (2p)

Målet med kursmomentet är att ge erfarenhet av projektarbete i allmänhet och särskilt av programmeringsprojekt. Inom vida ramar kan kursdeltagarna själva bestämma medarbetare, uppgift, arbetssätt, arbetstid och arbetsplats.

Gruppindelning

Det ska vara fyra till åtta deltagare i projektet. Antalet är beroende av uppgiftens storlek och deltagarnas flit. Senast söndagen 19 september 2004 ska projektet meddela sin sammansättning och projektets namn till henrik@nada.kth.se.

Uppgift

Välj en uppgift som svarar mot omfattningen 2p. Hitta på ett bra projektnamn (till exempel "Aktieportföljen" eller "Vilse i Ösmo"), men var beredd att låta innehållet svälla eller krympa under arbetets gång.

Kursmaterial

Arbetssätt

En deltagare kallas projektledare och ansvarar för all brevväxling med kursledaren. Det verkliga projektlederiet kan i allmänhet skötas av alla gemensamt vid projektmöten. Miniprojekthandbokens goda råd rekommenderas men obligatoriskt är bara att ha en projektdagbok som fylls i löpande. Se till att alla kan komma åt den katalog där projektet utvecklas. Kommandot fs sa . e02_dum rlidwka ger e02_dum fullständiga rättigheter till den katalog man står i.

Arbetstid

Varje projekt bestämmer själv sina tider och platser. Projektet måste redovisas före midsommar år 2005 men får gärna redovisas redan i november 2004 om det är klart då...

Hjälp och redovisning

Alla lärare på kursens webbsida är beredda att ge hjälp och att ta emot redovisning. Alla projektdeltagare ska vara närvarande vid redovisningen och projektdokument och programkod ska föreligga som en pappersbunt.

Betyg

Projektbetyget kan bli 1, 2 eller 3.
  1. Halvbra.
  2. Helbra.
  3. Nästan för bra.
Det är inte tillåtet att låna andras programkod men det är lämpligt att låta sej inspireras av andras program, även sådant man kan hitta på webben.