Nada

DATALOGIÖVNING 8 - HASHNING

Ni tänker lägga upp en databas över deltagarna i övningsgruppen. Man ska kunna söka på personnumrets sex första siffror och man ska sedan få fram namn, personnummer och en massa annat.

DIMENSIONERING AV HASHTABELL

KROCKTESTPROGRAM

Alla 238 kursdeltagares personnummer och namn finns på filen datalogi99.reg som alltså har 238 rader. Skriv ett program Hash1 som testar hur många krockar det maximalt blir för viss storlek på hashtabellen. Personnumret hashas med Javas inbyggda metod hashCode(). Körexempel:
   java Hash1 datalogi99.reg
   Hashtabellens storlek: 360
   Krockmax: 4

HASHAD DATABAS

Anta att ni bestämt er för tabellstorleken 357. Skriv nu färdigt databasprogrammet Hash2 som fungerar enligt följande exempel.
java Hash2 datalogi99.reg
Personnummer: 420119-0818
Eriksson, Henrik               
Personnummer: 123456-7890
Finns inte!

Lösningar finns här