Nada

DATALOGIÖVNING 6 - PROBLEMTRÄD

STRYKORD

Ordet orkan är ett strykord eftersom man kan stryka sista bokstaven om och om igen och bara få riktiga ord.

orkan - orka - ork - or - o

Uppgiften är att finna det längsta strykordet i svenska språket. Ordlistan finns på fil. Rita problemträdet och jämför olika tänkbara algoritmer.

SJUOR TILL HUNDRA

Det gäller att skriva talet 100 med enbart sjuor och dom fyra räknesätten, till exempel så här.

7 +7 /7 *7 *7 =98

Det var ett gott försök som inte nådde ända fram. För att man ska få använda / måste divisionen gå jämnt ut. Rita problemträdet och diskutera bästa algoritm för att avgöra OM problemet är lösbart.

Om man dessutom vill veta hur lösningen ser ut krävs en mer komplicerad datastruktur. Beskriv den och skissa ett program.

LABYRINT

En svartvit grafikskärm kan beskrivas som en boolesk 1000x1000-matris, där true betyder en svart bildpunkt. På skärmen finns en labyrint. Ge en algoritm som finner en väg från övre vänstra till nedre högra hörnet och som bara går till vågrätt och lodrätt liggande vita grannpunkter.

Lösningar finns här