Nada

LÖSNING TILL DATALOGIÖVNING 5

// Rekursiv tanke: n!=n*(n-1)! ...men för n=1 är n!=1.
class Fakultetstabell            { 
 static long fakultet(int n)        {
  if(n==1) return 1            ;
  else return n*fakultet(n-1)       ;}
 public static void main(String[] args)  {
  for(int i=1; i<20; i++)         {
   System.out.println(fakultet(i))    ;}}}

// Rekursiv tanke: x^n =x*x^(n-1) ...men x^0=1.
class KristiKrona              { 
 static double potens(double x, int n)   {
  if(n==0) return 1.0           ;
  else return x*potens(x,n-1)       ;}
 public static void main(String[] args)  {
  System.out.println(potens(1.01,2000))  ;}}
// Det skrivs ut 4.392862050501041E8, alltså 439 miljoner

// Rekursiv tanke: Antal tecken i filen = antal tecken på första
// raden + antal tecken i resten av filen ...men tom fil har 0 tecken.
class AntalTecken              {
 static int tkn()             {
  if(Mio.EOF()) return 0         ;
  else return Mio.GetLine().length()+tkn();}
  public static void main(String[] args) {
   System.out.println("Tecken: "+tkn()) ;}}
// Körs med java AntalTecken < filnamn

// Rekursiv tanke: Att flytta hela n-brickstornet från pinne f 
// till pinne t = att först flytta (n-1)-tornet från pinne f till
// den onämnda pinnen, sedan den största brickan från f till t,
// sedan (n-1)-tornet från den onämnda pinnen till t ...men 1-torn
// kan flyttas direkt från f till t.
class Hanoi                 {
 static void move(int n,int f,int t)    { 
  if(n>1) move(n-1,f,6-f-t)       ;
  System.out.println("Från "+f+" till "+t);
  if(n>1) move(n-1,6-f-t,t)        ;}	//Antal brickor: 2	
 public static void main(String[] args)  {  //Från 1 till 2
  System.out.print("Antal brickor: ")   ;  //Från 1 till 3
  move(Mio.GetInt(),1,3)         ;}} //Från 2 till 3

// Rekursiv tanke: Att skriva ut hela stacken = att skriva ut
// topptalet och sedan skriva stacken under topposten ...men
// tom stack skrivs inte alls.
 static void write(Node p)         { //Anropas write(top)
  if(p==null) return           ;
  System.out.println(p.tal)        ; //Om dessa rader kastas om
  write(top.next)             ;} //skrivs stacken bakvänt

// Rekursiv tanke: Summan av stackens tal = topptalet + summan
// av talen i stacken under topposten ...men tom stack har summa 0.
 static int sum(Node p)          { // sum(top) ger summan
  if(p==null) return 0          ;
  return p.tal+sum(p.next)        ;}

// Rekursiv tanke: Att sudda varannan post = att sudda post nr 2 och
// sedan varannan post i stacken under den ... men strunta i tom stack.
 static void suddaVarannan(Node p)     {
  if(p==null) return           ;
  p.next=p.next.next           ; //automatisk skräpsamling
  suddaVarannan(p.next)          ;}