Nada

DATALOGIÖVNING 5 - REKURSION

FAKULTET

Ge en rekursiv tanke för funktionen n! och programmera sedan metoden fakultet(n) rekursivt.

KRISTI KRONA

Om Jesus satt in en krona på banken till en procents ränta, hade han då varit miljonär idag? Ge en rekursiv tanke för 1.01 höjt till 2000 och programmera metoden potens(1.01,2000).

ANTAL TECKEN I FILEN

Ett förlag som ger författarna betalt ett öre per tecken vill ha ett program som anger antalet tecken i en fil. Returtecknen ska inte räknas. Ange en rekursiv tanke för detta antal och skriv ett program som kan köras med
     java AntalTecken < rodarummet.txt

TORNEN I HANOI

Spelet består av ett antal brickor i olika storlekar som kan träs på tre vertikala pinnar. En större bricka får aldrig ligga ovanpå en mindre. Från början finns alla brickor på första pinnen och uppgiften är att flytta en bricka i taget så att till slut alla brickor finns på tredje pinnen. Ange en rekursiv tanke och programmera lösningen!

SKRIVA UT EN STACK

I stackens objekt finns ett tal och en next-pekare. Man vill skriva ut talen i stacken, dels uppifrån och ner, dels nerifrån och upp. Ange rekursiva tankar för detta och programmera dom!

SUMMERA EN STACK

Ange rekursiv tanke för summan av talen i stacken och programmera den!

SUDDA VARANNAN POST

Ange rekursiv tanke för att sudda varannan post i stacken med anropet suddaVarannan(top). Man får anta att antalet poster i stacken är ett jämnt tal större än noll.

Lösningar finns här