Nada

DATALOGIÖVNING 3 - VEKTORER

Skriv rösträkningsprogrammet Val1 enligt följande körexempel.
Mata in valkretsens röstantal!
m : 345      
fp: 123
kd: 234      <-Datorn skriver partiet, användaren rösttalet
c : 123
mp: 123
s : 543
v : 210
1701 röster fördelade så här:
m : 345 (20%)
fp: 123 (7%)
kd: 234 (13%)
c : 123 (7%)
mp: 123 (7%)
s : 543 (31%)
v : 210 (12%)
Skriv det förbättrade Val2 där main gör proceduranropen zero(votes), input(votes) och report(votes). Dom två sista anropen ska ligga i en oändlig slinga så att flera valkretsar kan behandlas. Beställaren är missnöjd med presentationen och kräver två förbättringar i proceduren report. Röstetalen ska bilda en tabell med rak högerkant och procenttalen ska bytas ut mot en stjärnrad.
3290 röster fördelade så här:
m :  1234  *************************************
fp:   456  *************
kd:    9  
c :   234  *******
mp:   123  ***
s :  1000  ******************************
v :   234  *******
Lösningar finns här