Nada

Övning 1-2

DATALOGI FÖR E, 2D1343, ÖVNING 1-2 (MÅN 15-17, SAL Q11-15,21)

1 EURO TILL KRONOR
Hur många kronor är 1999 euro? Eurokursen är 8.75.
Skriv sex programversioner:
* utan variabler,
* med variabler,
* som frågar efter antal euro,
* som klarar eurobelopp med decimaler,
* som går i slinga och bryter vid inmatat nollbelopp,
* som skriver tabell för 1..20 euro.

2 AHA, BARA 44 ÅR TILL PENSIONEN
Skriv ett program som frågar efter födelseår och 
beräknar antal år till pensionen. Två versioner:
* utan att införa konstanter,
* med konstanterna now=2000 och pension=65.

3 TIDMÄTNING
Skriv ett program som mäter reaktionstid och
avger ett omdöme. Två versioner:
* utan funktionsanrop
* med funktion vars indata är reaktionstid och
 vars utdata är ett ord (omdömet)
 
LÖSNINGAR (filerna Euro.java, Aha.java, Tid.java 
finns på /info/kurser/datalogi_e99 på Elektro.

class Euro1               {   // 1999 euro = 17491.25 kronor
 public static void main(String[] args){
  System.out.print("1999 euro = ")  ;
  System.out.print(1999*8.75)     ;
  System.out.println(" kronor")    ;}}

class Euro2               {   // Antal euro: 1999
 public static void main(String[] args){   // kr: 17491.25
  int euro=1999            ;
  double kr              ;
  System.out.print("Antal euro: ")  ;
  System.out.println(euro)      ;
  kr=euro*8.75            ;
  System.out.println("kr: "+kr)    ;}}

class Euro3               {   // Antal euro: 123
 public static void main(String[] args){   // kr: 1076.25
  int euro=1999            ;
  double kr              ;
  System.out.print("Antal euro: ")  ;
  euro=Mio.GetInt()          ;
  kr=euro*8.75            ;
  System.out.println("kr: "+kr)    ;}}

class Euro4               {   // Antal euro: 1234.5
 public static void main(String[] args){   // kr: 10801.875
  double euro,kr           ;
  System.out.print("Antal euro: ")  ;
  euro=Mio.GetReal()         ;
  kr=euro*8.75            ;
  System.out.println("kr: "+kr)    ;}}

class Euro5               {
 public static void main(String[] args){   // Antal euro: 2000
  int euro=1999            ;   // kr: 17500.25
  double kr              ;   // Antal euro: 123
  while (euro>0)           {   // kr: 1076.25
   System.out.print("Antal euro: ") ;   // Antal euro: 0
   euro=Mio.GetInt()         ;   // kr: 0.0
   kr=euro*8.75           ;
   System.out.println("kr: "+kr)   ;}  // Tack för idag!
  System.out.println("Tack för idag!");}}

class Euro6               {   // 1 euro = 8.75 kr
 public static void main(String[] args){   // 2 euro = 17.5 kr
  for (int i=1; i<=20; i++)      {   // 3 euro = 26.25 kr
   System.out.print(i+" euro = ")  ;   //   - - - 
   System.out.println(i*8.75+" kr") ;}}} // 20 euro = 175.0 kr


class Aha1                 {  // Födelseår: 1979
 public static void main(String[] args)  {  // Aha, 21 år!
  int born,age              ;  // Bara 44 år till pensionen...
  System.out.print("Födelseår: ")     ;
  born=Mio.GetInt()            ;
  age=2000-born              ;            
  System.out.println("Aha, "+age+" år!") ;
  System.out.print("Bara "+(65-age)+" år");
  System.out.println(" till pensionen...");}}

class Aha2                 {
 static final int now=2000, retire=65   ;  // Födelseår: 1979
 public static void main(String[] args)  {  // Aha, 21 år!
  int born,age,left            ;  // Bara 44 år till pensionen...
  System.out.print("Födelseår: ")     ;
  born=Mio.GetInt()            ;
  age=now-born              ;            
  System.out.println("Aha, "+age+" år!") ;
  left=retire-age             ;
  System.out.print("Bara "+left+" år")  ;
  System.out.println(" till pensionen...");}}


class Tid1                  {
 public static void main(String[] args)   {  // Två returtryck, tack!
  long start,stopp,tid           ;  // 
  System.out.print("Två returtryck, tack!");  // 89 ms är riktigt bra!
  Mio.GetLine()              ;
  start=System.currentTimeMillis()     ;
  Mio.GetLine()              ;
  stopp=System.currentTimeMillis()     ;
  tid=stopp-start             ;            
  System.out.print(tid+" ms är riktigt ") ;
  if (tid<100) System.out.println("bra!") ;
  else System.out.println("uselt!")    ;}}

class Tid2                  {
 static String betyg(long t)        {
  if (t<80) return "fantastiskt!"     ;
  if (t<90) return "riktigt bra!"     ;
  if (t<100) return "bra!"         ;
  if (t<110) return "acceptabelt!"     ;
  else return "dåligt!"          ;}
 public static void main(String[] args)   {  // Två returtryck, tack!
  long start,stopp,tid           ;  // 
  System.out.print("Två returtryck, tack!");  // 111 ms är riktigt dåligt!
  Mio.GetLine()              ;
  start=System.currentTimeMillis()     ;
  Mio.GetLine()              ;
  stopp=System.currentTimeMillis()     ;
  tid=stopp-start             ;            
  System.out.print(tid+" ms är riktigt ") ; 
  System.out.println(betyg(tid))      ;}}

class Tid3                  {
 public static void main(String[] args)   {  // UNIX har nu gått i 
  long s,m,h,d               ;  // 10980 dagar, 15 h, 
  s=System.currentTimeMillis()/1000    ;  // 58 min, 39 s
  m=s/60; s=s%60              ;
  h=m/60; m=m%60              ;
  d=h/24; h=h%24              ;
  System.out.println("UNIX har nu gått i "+
  d+" dagar, "+h+" h, "+m+" min, "+s+" s") ;}}