Nada

Kursanalys för 2D1343, Datalogi, 1999

Kursdata

Tid: januari-september 1999 följt av projektarbete under resten av läsåret.
Poängantal: 8 (varav laborationer 4p, tentamen 2p, projekt 2p).
Tenta: ordinarietenta i juni, omtenta i augusti.
Föreläsningar: 40 timmar före sommaren, 4 timmar efter.
Övningar: 28 timmar.
Labbar: en liten och sex större i tvågrupp, en stor individuell, 28 timmar schemalagd tid.
Projekt: fyra till åtta personer, självvald uppgift, ingen schemalagd tid.
Kursledare och föreläsare: Henrik Eriksson
Övningslärare: Rikard Gothäll, Axel Liljenkrantz, Tommy Palm, Max Zomborszki, Martin Kalen och Viktor Erikson.
Antal elever: 229.
Kurslitteratur: Data Structures & Problem Solving Using Java av Mark Allen Weiss, 780 sidor, inbunden, pris ca 400 kr.

Avklarade moment 2000-10-01:

Tenta     190 (83% av dom 229 som börjat på kursen)
Labbar    180 (79% av dom 229 som börjat på kursen)
Projekt    160 (70% av dom 229 som börjat på kursen)
Prestationsgrad:  78%
Examinationsgrad:  60%

Mål

Kursens mål är att ge för att eleverna ska kunna

Förändringar inför denna kursomgång

Det här var första gången kursen gavs, så allt material och alla laborationer är helt nya.

Sammanfattning

Kursen är rolig att hålla och eleverna är mycket intresserade. Det nya programspråket Java är betydligt krångligare än Pascal men för dom flesta har det gått bra ändå. För en del gick det för fort och det hadenog behövts stödundervisning för cirka 20% av elevgruppen. Kursen är en lagom blandning av teori och programmeringstillämpning. För dom flesta har mycket klarnat när dom arbetat med sin individuella uppgift (som oftast blev klar strax före midsommar). Kunskaperna har befästs och fördjupats under projektarbetet, som i många fall pågått av och till under hela andra året. Projekten har hållit god kvalitet, i flera fall sensationellt god.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursens hemsida.

Elevernas synpunkter och kursledarens kommentarer

En enkät (134 svar) gjordes med ACE. Fullständigt resultat finns på webben. Här följer en sammanfattning av enkätsvaren.

Kursinnehåll

Kursen ansågs vara mycket intressant, meningsfull och lagom svår.

Kurslitteratur

En tjock kursbok på engelska var inte idealet för alla. Det hade behövts en enkel bok på svenska i grundläggande programmering. Nästa år ska vi rekommendera en sådan som bredvidläsning. Några kommentarer:
"Hade nog varit bättre med ett kompendium. Boken kändes som en stor tung tegelsten!"
"För komplicerad engelska och för få vettiga exempel på programkoder."
"Mycket bra bok men det tar ett tag innan man kommer in i språket." Föreläsningsanteckningarna på webben täcker det viktigaste, så dom som inte blev vänner med boken surfade desto mer. Mycket bra var det vanligaste omdömet om webbsidematerialet.
"Behöver knappt boken med sådana lättlästa men mycket lärorika föreläsningsanteckningar."

Undervisningen

Närvaron på föreläsningarna var mycket hög hela kursen. Av deltagarna ansåg 69% ansåg att föreläsningarna var mycket bra och resten att dom var bra. Några kommentarer:
"Klona Henrik Eriksson i tusental och ge dem vartenda lärarjobb i Sverige."
"Dock fanns en tendens att det blev lite clownigt ibland."

Dom flesta deltog i övningarna och ansåg att övningarna pedagogiskt sett var bra eller mycket bra. Unikt med denna kurs är att alla övningslärare bara är teknologer men med stor fackkunskap och stark pedagogisk drivkraft.

Labbarna

Det sämsta med kursen var låg handledartäthet i labbsalarna. Långa väntetider medförde irritation. Att elektros datasalar erbjuder bastumiljö gör det ännu värre. Handledarproblemet blir lättare att lösa nästa år när det finns äldre teknologer som gått kursen.
"Vill man ha hjälp får man vänta läääääääänge. Men assarna var bra."

Labbdelen är 4 studiemedelspoäng, så labbarna borde ta 160 timmar. Enligt stickprov tycks dom allra flesta komma inom den tiden. Den individuella uppgiften blev i allmänhet inte klar under vårterminen utan först under sommaren eller på hösten. Många har intygat att arbetet med J-uppgiften är den mest givande delen av kursen.

Projektet

I början av hösten fick deltagarna själva dela in sej i projektgrupper. Som starthjälp gavs ett par föreläsningar och Miniprojekthandboken från institutionen Industriell styrteknik. Man hade hela året på sej och dom flesta projekten blev inte heller klara förrän i juni. Alla projekt blev betygsatta med individuella betyg för deltagarna. Standarden var mycket god.

Tentan

Tentamensresultatet var acceptabelt (16% blev underkända, 18% fick betyg 3, 30% betyg 4 och 35% betyg 5).

Allmänna elevkommentarer

Anpassning till andra kurser

En läplig fortsättningskurs är Programutvecklingsteknik, som ges i period 4. I stort sett hela Nadas kursutbud ligger sedan öppet för den intresserade.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <henrik@nada.kth.se>
Senast ändrad 10 oktober 2000
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>