Nada

Kursanalys för Datalogi för E, läsåret 2004-2005

(Direkt till förändringar, sammanfattning och kursenkät...)

Huvuddelen av datalogikursen, TEN1 2p och LAB1 4p, ligger i ettan men sedan kommer ett projekt PRO1 på 2p som pågår på sparlåga under hela tvåan. Den här kursanalysen avser huvudsakligen årskullen E-04 men när det gäller projektet talar vi om E-03. Begreppet examinationsgrad blir därför lite luddigt. Alla procentvärden är relativt antalet aktiva studenter vilket motsvarar det antal som åtminstone redovisat labb ett.

Kursdata

Kurs 2D1343, Datalogi för E (8p)
Momentindelning LAB1 1/2/3 (4p), TEN1 (tenta) 3/4/5 (2p), PRO1 (projekt) 1/2/3 (2p)
Formellt går kursen period 2-3 2003-2004 och period 1 2004-2005
Föreläsningar 34.5 h, 21 st i ettan och 2 st i tvåan
Övningar 19.5 h, 13 st
Laborationer 26 h, 13 st
Kursledare Vahid Mosavat i ettan, Henrik Eriksson i tvåan
Övningsassistenter Inge Frick, Martin Rehn, Vahid Mosavat
Kurslitteratur Material på kursens hemsida och all utdelat material
 
  Statistik
  E-04 E-03
E-02 E-01
Antal registrerade studenter 90
123
126 171
Antal aktiva studenter 88
110
115 162
Klara med moment LAB1    Efter ettan 18% 28%
47% 51%
    Efter period 4 i tvåan -- 48%
70% 65%
Klara med moment TEN1    Efter första tentan 43%
53%
80% 80%
    Efter period 4 i tvåan -- 57%
83% 91%
Klara med moment PRO1    Före midsommar i tvåan -- 11%
47% 23%
Prestationsgrad    Efter ettan, utan omtentan 28%
37%
58% 60%
    Efter period 4 i tvåan -- 51%
67% 61%
Examinationsgrad    Efter period 4 i tvåan -- --
37% 17%
    Efter period 4 i trean -- -
-- 47%

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursens första moment, LAB1, är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter (labbar) som löses i grupper om två och två samt en större individuell programmeringsuppgift (J-uppgift). Målet med labbarna är att förklara viktiga begrepp och moment som behövs till tentan samt att ge praktiska färdigheter i programmering. Målet med J-uppgiften är att utmana studenten med ett komplett problem som kan lösas med de kunskaper och färdigheter de skaffat sig under de inledande labbarna.

Kursens andra moment, tentan/TEN1, har som mål att få studenterna att sätta sig in i de viktigaste teoretiska begreppen inom datalogi: datastrukturer och algoritmer.

Kursens tredje moment, projektet/PRO1, ges i tvåan och tränar studenterna på att jobba i ett större projekt som de själva utformar.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Examination

Kursen har tre moment vilka alla måste vara godkända. Moment LAB1 består av sju labbar plus en individuell J-uppgift som godkänns av handledare i datorsal. Labbarna genomförs normalt sett i grupper om två studenter. J-uppgiften har tre betygsnivåer: fungerande program (1), perfekt program (2), perfekt program med grafik (3). Kursens andra moment, TEN1, är en tentamen med frågor på datastrukturer och algoritmer. Kursens tredje moment, PRO1, är ett projekt som genomförs under andra läsåret och som redovisas gruppvis. Till projektet ställs krav på projektdagbok.

Slutbetyget är halva summan av delbetygen på J-uppgiften (1/2/3), tentan (3/4/5) och projektet (1/2/3).

Förändringar inför denna kursomgång

Kursen började med programmeringsspråket Python och gick över till Java i andra halvan av kursen. I tidigare omgångar användes Java under hela kursen.

Sammanfattning

Kursen är i allmänhet omtyckt men följande förbättringar borde göras:

 Sammanfattning:
Kursen anses som medelsvår. Förkunskaperna anses vara tillräckliga. Kompendiet "Python kramaren" anses vara hyfsat bra.
De introducerande labbar har varit enkla i motsats till laborationer i slutet av kursen, detta beror bl.a. på programspråkbytet mitt i kursen.
Det har varit svårt att hitta det man söker på hemsidan. Antal studenter som deltog på föreläsningarna och övningar var färre än förväntat, p.g.a
detta antal övningsgrupper reducerades från 3 till 2 grupper i början av kursen.
Övningsassistenterna ansågs duktiga. Däremot tillgång till övningsmaterialen  har inte varit det lättaste efter att man har missat någon övning.

Kursenkät

På skriftlig form finns följande kommantarer från studenthåll: Eftersom projekten blir klara ett efter ett under hela året har det inte gått att göra någon enkät efter avslutad kurs, men vi har samtalat med var och en i samband med projektredovisningen har tyckt att projektmomentet varit mycket givande.

Kursens belastning för eleverna

Kursen pågår under väldigt lång tid vilket leder till att studenterna inte verkar stressade (förrän redovisningsdatument närmar sig). De flesta gör labbarna under den tid som datorsalarna finns bokade för kursen, dock har J-uppgiften en viss förmåga att bli liggande och det krävs smidighet av lärarna att kunna ta emot redovisningar utanför den planlagda kursen.

Verkligt kursinnehåll

Vi har hållit oss till kursens detaljschema.

Planerade förändringar


Sidansvarig: <vahid@nada.kth.se>
Senast ändrad 26 maj 2005
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>