Nada

Kursanalys för Datalogi för E, läsåret 2003-2004

(Direkt till förändringar, sammanfattning och kursenkät...)

Huvuddelen av datalogikursen, TEN1 2p och LAB1 4p, ligger i ettan men sedan kommer ett projekt PRO1 på 2p som pågår på sparlåga under hela tvåan. Den här kursanalysen avser huvudsakligen årskullen E-03 men när det gäller projektet talar vi om E-02. Begreppet examinationsgrad blir därför lite luddigt. Alla procentvärden är relativt antalet aktiva studenter vilket motsvarar det antal som åtminstone redovisat labb två (labb ett har inget formellt redovisningskrav). För varje kursomgång visas en kolumn med alla studenter och en med för kursomgången avsedda studenter (rätt studiestatus).

Kursdata

Kurs 2D1343, Datalogi för E (8p)
Momentindelning LAB1 1/2/3 (4p), TEN1 (tenta) 3/4/5 (2p), PRO1 (projekt) 1/2/3 (2p)
Formellt går kursen period 2-3 2003-2004 och period 1 2004-2005
Föreläsningar 34.5 h, 21 st i ettan och 2 st i tvåan
Övningar 19.5 h, 13 st
Laborationer 26 h, 13 st
Kursledare Vahid Mosavat i ettan, Henrik Eriksson i tvåan
Övningsassistenter Jolanta Jensen, Christian Löfroth, Per-Anders Staav, Vahid Mosavat
Kurslitteratur Mark Allen Weiss.
Data Structures and Problem Solving using Java.
Second Edition. Addison-Wesley, 2002.
 
  Statistik
  E-03 E-02 E-01 E-00
Antal registrerade studenter 123 126 171 151
Antal aktiva studenter 110 115 162 141
Klara med moment LAB1
    Efter ettan 28% 47% 51% 65%
    Efter period 4 i tvåan -- 70% 65% 72%
Klara med moment TEN1
    Efter första tentan 53% 80% 80% 82%
    Efter period 4 i tvåan -- 83% 91% 89%
Klara med moment PRO1
    Före midsommar i tvåan -- 47% 23% 19%
    Efter period 4 i trean -- -- 57% 48%
Prestationsgrad
    Efter ettan, utan omtentan 37% 58% 60% 71%
    Efter period 4 i tvåan -- 67% 61% 63%
Examinationsgrad
    Efter period 4 i tvåan -- 37% 17% 45%
    Efter period 4 i trean -- -- 47% 56%

Mål

Enligt studiehandboken är kursens mål att ge för att studenterna ska Kursens första moment, LAB1, är uppbyggd kring små programmeringsuppgifter (labbar) som löses i grupper om två och två samt en större individuell programmeringsuppgift (J-uppgift). Målet med labbarna är att förklara viktiga begrepp och moment som behövs till tentan samt att ge praktiska färdigheter i programmering. Målet med J-uppgiften är att utmana studenten med ett komplett problem som kan lösas med de kunskaper och färdigheter de skaffat sig under de inledande labbarna.

Kursens andra moment, tentan/TEN1, har som mål att få studenterna att sätta sig in i de viktigaste teoretiska begreppen inom datalogi: datastrukturer och algoritmer. På tentan ställs inga krav på kunskaper inom något visst programmeringspråk.

Kursens tredje moment, projektet/PRO1, ges i tvåan och tränar studenterna på att jobba i ett större projekt som de själva utformar.

Kursen ger den intresserade en gedigen grund att stå på inför vidare programmeringsstudier, antingen i rent datalogiska kurser eller inom områden där programmering och datateknik tillämpas.

Examination

Kursen har tre moment vilka alla måste vara godkända. Moment LAB1 består av sju labbar plus en individuell J-uppgift som godkänns av handledare i datorsal. Labbarna genomförs normalt sett i grupper om två studenter. J-uppgiften har tre betygsnivåer: fungerande program (1), perfekt program (2), perfekt program med grafik (3). Kursens andra moment, TEN1, är en tentamen med frågor på datastrukturer och algoritmer. Kursens tredje moment, PRO1, är ett projekt som genomförs under andra läsåret och som redovisas gruppvis. Till projektet ställs krav på projektdagbok.

Slutbetyget är halva summan av delbetygen på J-uppgiften (1/2/3), tentan (3/4/5) och projektet (1/2/3). Den som fått fullt på tentan, gjort extra bra J-uppgift och särskilt avancerat projekt kan från och med förra året få slutbetyg sex.

Förändringar inför denna kursomgång

Inga drastiska förändringar gjordes i kursen. Några syntaktiska ändringar i exemplen genomfördes.

Sammanfattning

Kursen är i allmänhet omtyckt och E-teknologerna som grupp visar en enorm utveckling inom ämnet under kursens gång. Både lärare och elever bör vara stolta över sina insatser. Sammanfattning:
Labbarna har varit roliga och givande, tyvärr en stor del av studenterna har inte gjort labbarna av olika anledning bl.a dålig tidsplanering (från själva studenterna) och tentamen i andra ämne har ställt till för labbarn i datalogin enligt studenterna. Föreläsningarna ska kunna förbättras med bättre förbredelser, tidsaplanering och försöka undvika detaljerade diskussioner under föreläsning som egentligen skulle passa bättre på övningar.
Studenterna ansåg att teorin var inte så svår men så fort man skulle implementera i Java så blev det hela svårare att hänga med, studenterna tycker att man ska fokusera mycket på språket först innan man ger sig på teoretiska delen.

Övningsassistenterna ansågs duktiga. Även övningsmaterialet fick beröm som ett utmärkt komplement till föreläsningar.

Projekten har varit mycket lyckade. De duktigaste har gjort fantastiskt avancerade program och de svagare har överträffat sig själva, fått självförtroende och varit stolta över sina prestationer.

De flesta projektgrupperna har klarat sig helt på egen hand. Undervisningen inskränkte sig till två föreläsningar om grafik och nätprogram.

Kursenkät

På skriftlig form finns följande kommantarer från studenthåll:
Eftersom projekten blir klara ett efter ett under hela året har det inte gått att göra någon enkät efter avslutad kurs, men vi har samtalat med var och en i samband med projektredovisningen har tyckt att projektmomentet varit mycket givande.

Kursens belastning för eleverna

Kursen pågår under väldigt lång tid vilket leder till att studenterna inte verkar stressade (förrän redovisningsdatument närmar sig). De flesta gör labbarna under den tid som datorsalarna finns bokade för kursen, dock har J-uppgiften en viss förmåga att bli liggande och det krävs smidighet av lärarna att kunna ta emot redovisningar utanför den planlagda kursen.

Verkligt kursinnehåll

Vi har hållit oss till kursens detaljschema.

Planerade förändringar


Sidansvarig: <vahid@nada.kth.se>
Senast ändrad 27 juni 2004
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>